Åsa Lindestams blogg: februari 2009

torsdag 26 februari 2009

Kritisk gräns för antal JAS?
Finns det en kritisk massa för hur många plan av typen JAS 39 Gripen som vi i Sverige ska ha? Åsikterna är många och går isär. Varför är det så?


Försvarsberedningen anser att det går att reducera antal plan, ÖB vill ha kvar 100 st och det verkar försvarsministern stämma in i. Enskilda politiker från försvarsberedningen uttalar på bloggar om antal. Hur tänker då de?


Med de uppgifter som idag ligger som bas så krävs ett stort antal plan för att utföra uppgifterna. Det är inte jämförbart med övriga länders flyg, då de inte har samma uppgifter. Sveriges uppgift är Territoriell integritet, och internationella insatser och här är det i stort lika för våra grannländer. Dessutom måste vi hela tiden ha ett antal piloter som är i omlopp, några går i pension och andra yngre kommer till. Dessutom har vi åtaganden gentemot de länder som hyr, leaser eller köper JAS. Det innebär även ett ansvar att vara ägare till ett flygvapen som JAS 39.


Att räkna baklänges på hur mycket flygtid varje pilot behöver för att upprätthålla kompetens och flygsäkerhet och multiplicera med hur mycket tid som går att ta ut av varje plan och sen också se på hur varje koncession hos flottiljerna ser ut ger en summa av plan och piloter.


Om vi antar att vi istället drar ner på flygtid så betyder det att varje "ny" pilot kommer att få extra lång utbildningstid därför att hon/han får slåss om flygtid med alla andra. Är det ekonomiskt försvarbart?


Det är alltid lätt att sitta som utomstående och säga "ta bort och skär ner" och som politiker under många år har jag varit med om att gjort detta. Ibland helt OK, ibland med förödande konsekvens. Vad gäller JAS instämmer jag fullt ut med att alla ska vara av C/D version för att utbildning ska likställas vad gäller inte bara piloter utan även allt runt teknik och underhåll. Vi får heller inte bita oss i svansen och ha för få plan. Jag tror ÖB gör ett helt rätt bedömning när han säger "100 plan."

onsdag 25 februari 2009

Skydd av soldater i svaga stater?

Hur skyddar vi våra soldater i Afghanistan bäst? Genom att ha MUST? Genom att ha FRA? Genom att ha SÄPO? (Nej, visst ja, de hörde ju inte dit!) Men hur ser hotbilden ut?
Om det förekommer organiserad brottslighet i landet, vilket vi vet, understött av hövdingar och andra som vill ha mer i kassakistan för att köpa ytterligare vapen för att vinna ännu mer terräng, hur får vi fatt i den hotbild som finns just där och just nu? Och vem säger att hotbilden finns just där? Om hotbilden består av odling av opium som inbringar pengar, hur får vi in detta i den militära underrättelsetjänsten? Hur använder vi andra källor som exempelvis SAK, Svenska Afghanistankommitten?
Nu står vi i begrepp att sända två korvetter till Somalia. Sista justering av ärendet är i dag i det sammansatta utskottet UFöU, Utrikes och Försvarsutskottet. Hur ser hotbilden ut i Somalia? Finns det likheter mellan länder?
Ja, det är jag säker på att det gör. Svaga regeringar är ett hot som gör att organiserad brottslighet kan breda ut sig och som gör att spiralen går nedåt.
Vad händer i Pakistan, i Swatdalen? Slås landet sönder? Vad betyder det för vår mission i Afghanistan?
Jag hävdar igen att vi måste sända mer än bara trupp till länder, vi måste samtidigt, inte efteråt, bygga upp rättsväsende, polis, acceptabla fängelser, jobba bort korruptionen med löner som går att leva på, upprätta institutioner som stärker en folkvald regering. Det går aldrig att slänga in jästen efteråt när limpan står i ugnen.
Vi måste ta större, bredare och djupare greppp över de insatser vi går in i.

Plikt?

Sitter o lyssnar på Anders Svärd och hans pliktutredning. Hans föreläsning ger fler frågor än svar. Plikten ska bli frivillig, vi ska skrota systemet, men ha pliktlagen i botten så den kan lyftas upp vid högre hotnivå av regeringen. Och då ska vi på snabbast möjliga sätt, några månader säger Anders Svärd, så därför måste vi ha mönstringen kvar.
Vilken del tänker vi då och det svarar han inte på.
Däremot personaldirektören svarar, Lars Norrström, att det är den webbaserade mönstringen som ska finnas för att register på ungdomar ska finnas och dessutom kunna mäta om det finns en lust till att eventuellt bli soldat.
Inser att vi inte kan utbilda en mängd ungdomar som efter ett år skingras för vinden och kanske aldrig mer vill veta av nåt om försvar. Deras bildning och utbildning kan man aldrig ta av dem, men är det bästa sättet att lägga pengar på försvar och sen inte använda detta alls?
Min dotter Sofie gjorde lumpen för några år sen, och därmed var hon klar. Aldrig mer kommer hon att längta till att göra utlandstjänst. Den frågan sysselsatte familjen under lång tid, men är nu helt avförd från dagordningen. Mogenheten kom, om det berodde på värnplikt eller att tiden ändå gör fina ungdomar till ansvarsfulla vuxna tål att diskuteras.
Men självständig och med stor förmåga att ta hand om sig själv har hon för alltid med sig, en rådighet i situationer som många kunde vara avundsjuka på och en ledarskapsförmåga som idag tar henne till poster inom det företag som hon jobbar åt som kan bero på den värnplikt hon en gång fick genomgå.

Kan vi se detta genom en webbaserad mönstring i ett visuellt register? Jag tvivlar.

tisdag 24 februari 2009

Ryssland med i båten!?

Vid mötet med OSSE, Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa, där jag är delegat och vårt vintermöte låg i Wien förra veckan, diskuterade vi Europas säkerhet. Rysslands vice utrikesminister Grushko fanns med och var huvudtalare, och han menade att det idag inte finns någon enskild stat som klarar sig utan andra och därför måste vi lägga fokus på att göra en säkerhetsstrategi tillsammans, en form av mulitlateral säkerhetsarkitektur. Blockpolitiken är föråldrad och därför måste vi samarbeta runt de hot vi ser framöver. Han nämnde här terrorism, frusna konflikter och klimathot. Även en transatlantik länk betonades.

Jag personligen tror att det är alldeles nödvändigt att vara överens om tagen i stort med alla inblandade länder och hälsar Rysslands ställningstagande varmt välkommet i gänget. Vi har problem, men är vi många blir det lättare och ju fler desto bättre. Språket är ett hinder men vi får anstränga oss än mer för att bryta språkbarriärer. Många av oss talar fler än ett språk och ibland måste vi tyvärr ändå använda tolk. Jag hälsade även på två från Vitrysslands delegation. Mannen kunde inte engelska, så vi pratade genom tolk, men kvinnan kunde engelska! Vi bytte kort och sa att vi skulle höras av via mail. Kan bli intressant...

Ett sätt att lura oppositionens försvarspolitiker?Sten Tolgfors (M) försvarsminister skriver den 18 februari på ledarplats i Söderhamnskuriren att han bjudit in olika personer till samtal om försvaret. Anders Karlsson, (S) ordförande i Försvarsutskottet, berättar i TV under försvarsdebatten att han fått en kopp kaffe och 20 OH-bilder till livs och att han då påpekar att samtal i fortsättningen ska föras på partiledarnivå om det framtida försvaret.
Försvarsbloggen kommenterar debatten idag

Sveriges försvar är för viktigt för att tillåtas ta form utan partiöverskridande överenskommelser. Försvaret ska finnas under lång tid. Även om regeringar kommer och går måste vissa saker bestå och dit hör försvaret och även skolan. Därav partiledarnivån.

Det som skiljer majoritet och opposition åt idag är bland annat antalet soldater i utlandstjänst. Försvarsministern vill fördubbla antalet till ca 2000 och vi i oppositionen anser att det räcker med nuvarande nivå på ca 1000 (Idag har vi ungefär 700 soldater ute framför allt i Kosovo och Afghanistan)

Dessutom vill regeringen att Sverige ska ta ansvar för den stridsgrupp som ska ställas till EUs förfogande 2011 och ta ledning över den gruppen. Det gjorde vi även 2008 och jag stod helt bakom det beslutet. Jag trodde vi sa ja till en styrka på 1500 soldater, där vi tillsammans med Norge, Finland, Estland och Irland skulle besätta dessa tjänster. När styrkan var formerad bestod den av 2850 soldater, varav Sverige bekostade 2350. De övriga fyra länderna deltog med tillsammans 500 soldater. Självklart kostar det pengar att ha ledning över en sådan grupp. Det land som är ledare måste ta ansvar för alla de tjänster som de övriga länderna inte bidrar med. Det betyder även sjukvårdshelikoptrar och annan utrustning likväl som läkare. Eftersom styrkan skulle kunna sättas in på 10 dagar inom en radie på 600 mil från Bryssel måste den vara utrustad med alla upptänkliga material som eventuellt skulle kunna komma till användning.

Stridsgruppen användes inte i skarpt läge då och ännu har ingen av EUs stridsgrupper blivit insatta. Men det kostar pengar att ha grupper som står i beredskap och det kostar pengar att vara ledare för en stridsgrupp.

Antalet flygplan läs JAS Gripen, ska inte minskas enligt Försvarsministern. Men vad händer om antalet flygtimmar dras ner för varje pilot? Vad hjälper det att ha 100 plan om inte alla piloter får flyga de antal timmar som gör att de känner säkerhet och vet i varje situation att de gör rätt?

Försvar är komplexa frågor att fundera över. Vilka hotbilder anser vi idag finns mot oss? Vilka kan uppstå inom rimligt tid? Vad är rimlig tid? Hur mycket pengar är vi beredda att lägga på Försvaret i förhållande till alla andra behov? Eller hur lite? Självklart måste dessa frågor besvaras av partiledare med överblick över alla de politikområden som finns idag.

måndag 23 februari 2009

Ny strategi för Europas säkerhetspolitik från Ryssland


Äntligen jobbar de parallellt, Försvarsmakten och Försvarsministern. Annars verkar de ha jobbat var för sig under en lång tid, där Ministern ger order och ÖB tillsammans med sina mannar har fått dragit åt och dragit åt.


Efter att ha varit i Wien i några dagar och lyssnat bl a till Alexander Groushko, Rysslands vice utrikesminister, kan jag bara fundera: Ryssland vill ha en ny strategi för Europeisk säkerhetspolitik. Undrar om ministern vet det? Mitt inlägg i debatten, som oftast verkade "more of the same" var att de som alltid glömt kvinnorna. Ingen lyfte frågan om att olikhet är ett sätt att tänka större, och då behövs kvinnor på alla poster för att vi ska hamna rätt.


Det är lätt att få ja-sägare, men svårt att få personer som kan lyfta kritik och vettiga åsikter på ett sätt som gör att organisationer kan ta till sig och utvecklas.

onsdag 18 februari 2009

Plikt eller inte?


Även personer som inte är bosatta i Sverige ryter ny till: Att ta bort plikten blir en dyr affär! SvD har intervjuat ett antal personer som bevistat Kungliga Krígsvetenskapsakademien där plikten disktuterats. Danmark varnar för kostnader, Finland varnar för ef tillsatta tjänster och vi får även en kommentar från Sverige: Får de mest lämpade på detta vis?
Här i Sverige är det ovanligt tyst, knyter alla handen i fickan och tänker att det inte går att göra nåt? Hur kan en folkstorm som FRA göra att "alla" kommer på banan medans detta inte gör det? Är inte de som tycker om plikten uppkopplade? Jo, det var massor av kommentarer redan på artikeln, så visst läser och skriver många.
Men det måste göras även till de som bestämmer! Alla ni som kämpar för pliktens bevarande, hör av er till era moderata ledamöter, de kan ändra framtiden!

Obama höjer militärnärvaron i Afghanistan!

Så kom då beslutet vi fruktat och väntat på. President Obama höjer närvaron från 30 000 till 47000 soldater. Vi är många som följt detta. Vad kommer det att innebära? För Afghanistan, för världen men också för Sverige? Kommer fred av fler soldater? Blir afghanerna glada av fler soldater? Blir det fler skolor åt barnen i Afganistan?
Dessvärre måste detta samtidigt befruktas med civila insatser om vi ska lyckas. Inte komma efteråt med jästen när degen är i ugnen. Här och nu ska även polis, domstolar och fängelser byggas upp. Civila myndigheter måste växa upp i samma takt med stöd från de länder som sänder militär.
Varför gör vi inte så? Varför händer så lite på den fronten? När kommer världsfreden?

tisdag 17 februari 2009

Försvarsministern behöver inga vänner

Utan att ha träffat partiledare från oppositionen lägger nu Försvarsministern ett förslag om det framtida försvaret därför att han vet att just nu har han majoritet när vi kommer till kammaren! Om de egna leden sluter upp och trycker på hans knapp så är det hans förslag som kommer att gälla.

Aldrig förr har det hänt att regeringen gått till riksdagen och inte ens försökt att få en bred överenskommelse i försvarsfrågan! Det är lika viktigt som att vi lägger förslag inom vårt skolsystem som har bred förankring därför att det kostar på att ändra om/när makten ändras, inte bara i ekonomi utan även i hårt prövade anställda inom försvar eller skolan.

Ingen mår gott av smala lösningar utan det ligger ett stort ansvar hos en regering att räcka ut handen och försöka nå en bred lösning.

Det minsta man kan säga om detta är: Bedrövligt illa skött!

Kosovo 1 år senare

Tänk att fira ett år av självständighet! Den här dagen skulle vara kantad av människor som mår gott och strävar framåt mot ett mål av demokrati och utveckling för landet. Istället tornar molnen upp sig, missmodet finns där i bakgrunden och alla har ännu inte erkänt dem som egen stat. Arbetslösheten ligger på topp.
Våra soldater från Sverige finns där fortfarande. Jag tycker att missionen ska fasas ut, att Eulex ska få huvudansvar och att det civila samhället ska få allt stöd.
Ett land som har utropat sig själv och klarat ett år måste få stå på egna ben.
Det är dag nu. Våra soldater behövs på annat håll.

söndag 15 februari 2009

NATO tar hjälp av Finlands flyg?

Nu vill Nato har hjälp av Finland genom att Hornetplan ska vara insatsberedda för att delta i krisförmåga så snart som 2010. Förbandet ska vara rörligt och kunna upprätta en bas på en radie av 600 mil från Bryssel, på samma sätt som stridsgrupperna. Finland säger att de har mycket att lära av att samarbeta.
Ett utmärkt sätt att höja sin egen prestationsförmåga och se hur duglig man är i förhållande till andra. Intressant är att Hornetplanen ska testas. Det här ska följas med intresse. Undrar just om försvarsministern anser att han missat tåget (eller flyget)- igen.

torsdag 12 februari 2009

JAS o Nederländerna?

Jag träffade Nederländernas Försvarsutskott igår. De var här för att kolla in JAS 39 Gripen. De har idag 105 plan som behöver bytas ut och ersättas av ca 80 nya. "Låter den mycket? var första frågan, vi har ett litet land och de får inte störa mer än nödvändigt"
Varför tror ni att Norge tackade nej? Om det inte var den felräkning som media hävdar, kan Natos inflytande ha betydelse?
Vad gör Sverige om ingen köper JAS? Vilket plan köper ni då? Vad är ert nästa utvecklingsprojekt när det gäller JAS?
Frågorna haglade, (M) skruvade på sig när de måste vara artiga och samtidigt nästan inte kunde svara.
Ordförande försökte föra in frågorna på plikt och veteranutredning, den holländska delegationen svarade artigt men snabbt och förde tillbaka diskussionen till JAS.
De var uppriktigt nyfikna!
Tidigare olyckskorpar får nog tystna - i alla fall ett tag framåt...

onsdag 11 februari 2009

Nato igen

Fick frågan igår om vi ska gå med i Nato nu när försvaret nedrustas och vi ska samarbeta i Europa och specíellt mycket i Norden. Vad gäller Nato har vi större möjlighet idag som militärt alliansfria att delta i oroshärdar i världen utan Natomedlemsskap. Vi kan delta på andra villkor än de som finns innanför den vänskapsalliansen. Sverige kan finnas i länder där Nato är sedd som en fiende i sig. Vi kan finnas i länder där Nato inte finns alls. Vi ses som alliansfria på samma sätt som Finland gör det. Världen behöver nån som inte sammanblandas med vare sig Nato eller Ryssland. Det är vår roll. Den är bra! Den behövs!

tisdag 10 februari 2009

Norska JAS 39 Gripen felräknade?


Räkna fel? Hur kan man räkna så fel? Kan det verkligen vara sant? Media påstod igår att norska regeringen hade räknat kostnaden för svenska JAS till dubbelt så mycket som det egentligen var. Hur gick det till? Vem hade de som kollade underlaget och var dessa anställda av USA? Vi kan ju bara spekulera. Norge valde inte JAS, utan gick "inom familjen" och tog ett NATO-plan.

Och visst var vi förvånade! Hur kunde de rata nåt vi tyckte var bra? Vi funderade om de var "köpta" och styrda av NATO. Dessutom gick Norge ut och sa så mycket tokigt om JAS och hur den inte skulle fungera, vilket inte heller stämde. Ja, då blir man förvånad.
Undrar vad försvarsministern tänkte..

Men ännu värre är att räkna fel!

Rivs beslutet upp nu?

Bildt och försvaret

Nu spenderar Bildt pengar för försvaret! Enligt artikel i SvD idag har Bildt varit med och lyssnat till Thorvald Stoltenberg, norsk fd försvars- och utrikesminister, som skissat på ett samarbete över hela Norden vad gäller försvar. Vi ska ha genensam instatsstyrka, vilket är helt OK, luftövervakning över Island med Jas 39 Gripen (?), en maritim insatsstyrka över Östersjön, Nordatlanten och Barents hav men även Ishavet. Dessutom ska vi ha en gemensam amfibiestyrka.
Undrar just vad försvarsministern säger, han som tänker lägga ner stora delar av detta? Har de pratat med varandra? Undrar just, ibland skulle man vilja vara en liten fluga på nåns skrivbord....

måndag 9 februari 2009

Timeout?

Vettigt inlägg i SvD idag av Johan Kihl m fl om timeout. Visst behöver vi tänka efter. Vi måste också begränsa vårt ansvarstagande utomlands. Idag har vi ca 350 i Kosovo, ungefär lika många i Afghanistan och ca 200 på väg mot Somalia. (M) vill sända ytterligare 1100 någonstans i världen. Hur personalförsörjer vi dessa? Finns det över huvud taget soldater att tillgå? I de specialiserade kompetenser som vi behöver har vi redan idag svårt att personalförsörja. Vi har inte heller Medevac, de helikoptrar vi så väl behöver. Dessa kommer inte under hela 2009. Kihl o gänget håller med om att det räcker med de ca 1000 soldater som vi har insatta idag. Fredrik Reinfeldt måste snart agera och ta Mona Sahlins utsträckta hand i försvarsfrågan.

lördag 7 februari 2009

NATO ska vi inte gå med i!

Varför så angelägen om att (S) omprövar sin ståndpunkt i Nato-frågan?

Varför är Göran Pettersson (M) på EUportalen så mån om att vi inom socialdemokratin ändrar vår ståndpunkt när det gäller Natofrågan? Vårt politiska alternativ är enigt om att Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Om det moderata partiet vill se ett svenskt medlemskap så vore det på sin plats att föra en debatt med sina allianspartier. Det är på högersidan i svensk politik som det finns en splittrad syn på säkerhetspolitiken.

Vi socialdemokraterna är fast övertygade om att Sverige även fortsättningsvis ska vara militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria. Militär alliansfrihet betyder inte passivitet.

Skälen till att vi slår vakt om den militära alliansfriheten är följande:

1. Sverige är medlem av en politisk allians – EU – som har betydligt fler verktyg till sitt förfogande än NATO när det gäller att möta de nya hoten t.ex. genom handel, bistånd och diplomati. Det kallas ibland EU:s mjuka makt. EU:s solidaritetsklausul är mycket tydlig. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land och inte heller om ett nordiskt land skulle drabbas. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.
2. Sverige bör bibehålla sin handlingsfrihet. Som medlemsland i NATO vore det troligt att Sverige skulle utsättas för starka politiska påtryckningar. Vi har kunnat se hur USA t ex krävde att medlemsländer skulle delta militärt i Irak trots att NATO som organisation inte deltog.
3. Vår militära alliansfrihet ger oss starkare möjlighet och trovärdighet att vara pådrivande i det globala nedrustningsarbetet. Kärnvapenanvändning är fortfarande en del av vissa Natoländers försvarsdoktriner.
4. Vi bör själva förbehålla oss rätten att utforma storlek och inriktning på vårt försvar baserat på vår egen säkerhetspolitiska bedömning.
5. Den militära alliansfriheten har ett starkt stöd hos det svenska folket vilket ger vår säkerhetspolitiska hållning stark legitimitet.


Sveriges samarbete med Nato har blivit möjligt eftersom Nato har förändrats sedan det kalla kriget. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet samt för internationellkrishantering. Sverige deltar i vissa FN-stödda fredsbevarande operationer som leds av NATO. Vårt samarbete med Nato, i FN-mandaterade fredsbevarande insatser är viktigt, men samtidigt är vi tydliga med att Sverige inte ska delta i militära operationer som har sin grund i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga försvarsgarantier.

Göran Pettersson bör om han vill driva ett svenskt Nato-medlemskap snarare vända sig till sina allianspartier för att få stöd för sin politik. Oppositionen är inte intresserad av att lämna den militära allianfriheten.

torsdag 5 februari 2009

Finland och Nato= inte sant!

Idag har vår grannation satt ner foten och beslutar att satsa 1 miljard mer på sitt försvar. Det blir billigare för dem och dessutom bättre än att ansöka om medlemsskap i NATO. Dessutom vet de att när de vill ha försvaret på fötter kan få det också, inte sitta och vänta som i Georgien och inte ha vänner som ställer upp när man vill ha hjälp.
Jag tror vi har en stor uppgift, Finland och Sverige, att vara de parter i världen som är alliansfria och kan ställa upp för att hjälpa till i de länder där NATO är ett rött skynke och hatas av regeringar och befolkning. Där har vi vår uppgift! I den miljön kan vi verka med gott resultat!

Till Mikaels kommentar om kärnkraft

Bra att du svarar, men vet du att man inte kan garantera vatten till de djupa borrhål som vi idag snart anser vara vår lösning? Hur gör vi om det fattas vatten? Som vanligt beter sig inte vatten som vi tror, det är som det har ett eget liv. Kanske inte ens på 30 000 år kan det vatten som måste till ändå rinna dit det ska.
Apropå Finland o ekonomin anser jag att jag fått rätt i mycket, läs media idag.
All kraft ska och bör inriktas på bränsle för framtiden, återvinningsbart och så säkert att vi kan överlämna den här jorden till våra barnbarnbarnbarns barn och deras efterkommande med en visshet om att vi valde rätt.

Mer kärnkraft - nej tack!


Hur kan det vara så illa att (C) går ifrån allt vad de tidigare sagt varit heligt: Nu vill de bygga ny kärnkraft!Jag har tre argument emot:
Behöver vi mer energi just nu?Nej, och i så fall finns tid att satsa på alternativ i form av bl a vindkraft.Är förvaret av avfallet tillräckligt säkert?Nej, vi tvivlar fortfarande, kopparn erroderade. Hur gör vi då med ytterligare avfall?Vad kommer det att kosta?Kolla in Finland, deras budget har spräckts, kärnkraft är oerhört dyrt och hur ska detta finansieras?Alltså ska vi inte bygga ur kärnkraft utan satsa all kraft vi har på alternativ!

måndag 2 februari 2009

Nu ska jag berätta vad jag tycker om försvaret!


Du har två chanser att lyssna, kom till biblioteket i Söderhamn nu på onsdag 19.00 eller till Folkets Hus i Gävle nu på torsdag 18.00 så ska du får veta...Jag berättar om kapitlet i boken "Säkerhet och Solidaritet" och vad jag anser om ÖBs förslag till Tolgfors....törs du låta bli att lyssna?