Åsa Lindestams blogg: Skydd av soldater i svaga stater?

onsdag 25 februari 2009

Skydd av soldater i svaga stater?

Hur skyddar vi våra soldater i Afghanistan bäst? Genom att ha MUST? Genom att ha FRA? Genom att ha SÄPO? (Nej, visst ja, de hörde ju inte dit!) Men hur ser hotbilden ut?
Om det förekommer organiserad brottslighet i landet, vilket vi vet, understött av hövdingar och andra som vill ha mer i kassakistan för att köpa ytterligare vapen för att vinna ännu mer terräng, hur får vi fatt i den hotbild som finns just där och just nu? Och vem säger att hotbilden finns just där? Om hotbilden består av odling av opium som inbringar pengar, hur får vi in detta i den militära underrättelsetjänsten? Hur använder vi andra källor som exempelvis SAK, Svenska Afghanistankommitten?
Nu står vi i begrepp att sända två korvetter till Somalia. Sista justering av ärendet är i dag i det sammansatta utskottet UFöU, Utrikes och Försvarsutskottet. Hur ser hotbilden ut i Somalia? Finns det likheter mellan länder?
Ja, det är jag säker på att det gör. Svaga regeringar är ett hot som gör att organiserad brottslighet kan breda ut sig och som gör att spiralen går nedåt.
Vad händer i Pakistan, i Swatdalen? Slås landet sönder? Vad betyder det för vår mission i Afghanistan?
Jag hävdar igen att vi måste sända mer än bara trupp till länder, vi måste samtidigt, inte efteråt, bygga upp rättsväsende, polis, acceptabla fängelser, jobba bort korruptionen med löner som går att leva på, upprätta institutioner som stärker en folkvald regering. Det går aldrig att slänga in jästen efteråt när limpan står i ugnen.
Vi måste ta större, bredare och djupare greppp över de insatser vi går in i.

Inga kommentarer: