Åsa Lindestams blogg: Till Mikaels kommentar om kärnkraft

torsdag 5 februari 2009

Till Mikaels kommentar om kärnkraft

Bra att du svarar, men vet du att man inte kan garantera vatten till de djupa borrhål som vi idag snart anser vara vår lösning? Hur gör vi om det fattas vatten? Som vanligt beter sig inte vatten som vi tror, det är som det har ett eget liv. Kanske inte ens på 30 000 år kan det vatten som måste till ändå rinna dit det ska.
Apropå Finland o ekonomin anser jag att jag fått rätt i mycket, läs media idag.
All kraft ska och bör inriktas på bränsle för framtiden, återvinningsbart och så säkert att vi kan överlämna den här jorden till våra barnbarnbarnbarns barn och deras efterkommande med en visshet om att vi valde rätt.

5 kommentarer:

Christoffer Willenfort sa...

du verkar ha missat Mikaels poäng här.

Om vi inte får vatteninträngning så flyttar sig inte matrealet, om vi får vatteninträngning så flyttar sig inte matrealet. vad är den gemensamma faktorn ? Matrealet flyttar sig INTE.

Åsa Lindestam sa...

Men det hör ju ihop: de kapslar som ska ner i de djupa borrhålen kräven en jämn tillströmning på vatten. Om vattnet kommer i stor mängd eller inte alls har enorm betydelse.

Johan sa...

åsa hur menar du med att vattnet behövs?

Djupa borrhål är överhuvudtaget inte den metod som kommer användas. Den har inga konkreta fördelar gentemot KBS-3 och samtidigt stora nackdelar.

Åsa Lindestam sa...

Djupa borrhål är den metod som SKB jobbar på just nu, och den som de kommer att använda. Vet inte hur du får info, men sök genom dem.

Johan sa...

Min info kommer direkt från SKB...

SKB's metod heter KBS-3 och är inte djupa borrhål. Djupa borrhål är den metod MKG förespråkar men som SKB förkastat.

Se tex denna utvärdering gjord av SKB gällande djupa borrhål
http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-06-58webb.pdf

"SKB har tidigare utrett slutförvarskonceptet djupa borrhål bland annat i Pass-studien /SKB
1992/ vad avser teknik, kostnader och säkerhet. Slutsatsen var då att konceptet djupa hål erhöll
den lägsta rankningen av de undersökta alternativen beroende på att säkerheten vilar på endast
en barriär (den geologiska), att kunskaperna om förhållandena på stora djup i den svenska
berggrunden är starkt begränsad och att kostnaderna för detta alternativ bedömdes vara högre än
för övriga undersökta alternativ."


och här beskriver dom KBS-3
http://www.skb.se/Templates/Standard____14883.aspx