Åsa Lindestams blogg: Ryssland med i båten!?

tisdag 24 februari 2009

Ryssland med i båten!?

Vid mötet med OSSE, Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa, där jag är delegat och vårt vintermöte låg i Wien förra veckan, diskuterade vi Europas säkerhet. Rysslands vice utrikesminister Grushko fanns med och var huvudtalare, och han menade att det idag inte finns någon enskild stat som klarar sig utan andra och därför måste vi lägga fokus på att göra en säkerhetsstrategi tillsammans, en form av mulitlateral säkerhetsarkitektur. Blockpolitiken är föråldrad och därför måste vi samarbeta runt de hot vi ser framöver. Han nämnde här terrorism, frusna konflikter och klimathot. Även en transatlantik länk betonades.

Jag personligen tror att det är alldeles nödvändigt att vara överens om tagen i stort med alla inblandade länder och hälsar Rysslands ställningstagande varmt välkommet i gänget. Vi har problem, men är vi många blir det lättare och ju fler desto bättre. Språket är ett hinder men vi får anstränga oss än mer för att bryta språkbarriärer. Många av oss talar fler än ett språk och ibland måste vi tyvärr ändå använda tolk. Jag hälsade även på två från Vitrysslands delegation. Mannen kunde inte engelska, så vi pratade genom tolk, men kvinnan kunde engelska! Vi bytte kort och sa att vi skulle höras av via mail. Kan bli intressant...

Inga kommentarer: