Åsa Lindestams blogg: Kritisk gräns för antal JAS?

torsdag 26 februari 2009

Kritisk gräns för antal JAS?
Finns det en kritisk massa för hur många plan av typen JAS 39 Gripen som vi i Sverige ska ha? Åsikterna är många och går isär. Varför är det så?


Försvarsberedningen anser att det går att reducera antal plan, ÖB vill ha kvar 100 st och det verkar försvarsministern stämma in i. Enskilda politiker från försvarsberedningen uttalar på bloggar om antal. Hur tänker då de?


Med de uppgifter som idag ligger som bas så krävs ett stort antal plan för att utföra uppgifterna. Det är inte jämförbart med övriga länders flyg, då de inte har samma uppgifter. Sveriges uppgift är Territoriell integritet, och internationella insatser och här är det i stort lika för våra grannländer. Dessutom måste vi hela tiden ha ett antal piloter som är i omlopp, några går i pension och andra yngre kommer till. Dessutom har vi åtaganden gentemot de länder som hyr, leaser eller köper JAS. Det innebär även ett ansvar att vara ägare till ett flygvapen som JAS 39.


Att räkna baklänges på hur mycket flygtid varje pilot behöver för att upprätthålla kompetens och flygsäkerhet och multiplicera med hur mycket tid som går att ta ut av varje plan och sen också se på hur varje koncession hos flottiljerna ser ut ger en summa av plan och piloter.


Om vi antar att vi istället drar ner på flygtid så betyder det att varje "ny" pilot kommer att få extra lång utbildningstid därför att hon/han får slåss om flygtid med alla andra. Är det ekonomiskt försvarbart?


Det är alltid lätt att sitta som utomstående och säga "ta bort och skär ner" och som politiker under många år har jag varit med om att gjort detta. Ibland helt OK, ibland med förödande konsekvens. Vad gäller JAS instämmer jag fullt ut med att alla ska vara av C/D version för att utbildning ska likställas vad gäller inte bara piloter utan även allt runt teknik och underhåll. Vi får heller inte bita oss i svansen och ha för få plan. Jag tror ÖB gör ett helt rätt bedömning när han säger "100 plan."

1 kommentar:

Wiseman sa...

Ja, det gör han. Kritikerna av 100 st (som egentligen blir 99) jämför gärna med Finland och Norge som har ca 60 fpl var. Skillnaden mellan Sverige och dessa länder är att vi tillverkar och säljer flygplanet själva och står för alla taktikutveckling och utbildning av piloter och tekniker.

Differensen mellan de drygt 60 och 100 återfinns i de områdena. Pilotutbildning av svenska och utländska piloter, prov- och taktikutveckling samt teknikerutbildning står för ca 35 fpl.

Jag har mycket, mycket svårt att se att Flygvapnet skulle kunna existera med mindre antal än tidigare nämnt, OM man inte helt plötsligt bestämmer att någon annan ska stå för dessa drygt 35 flygplan. Det har provats att lägga ut pilotutbildning på entreprenad och det har alltid visat sig bli dyrare, som t ex den helikopterutbildning vi nu köper i Tyskland sedan den svenska lagts ner.