Åsa Lindestams blogg: april 2008

söndag 20 april 2008

Investera i jobb och välfärdRegeringen målar upp en dyster bild ekonomisk bild av Sverige de kommande åren när finansminister Borg lämnade över vårpropositionen till riksdagen.
Borg konstaterade att högkonjunkturen är slut och att 2008 blir ett förlorat år. Sysselsättningstillväxten skrivs ned och arbetslösheten upp. Investeringarna sjunker kraftigt från 8 procent till 2 procent. Regeringen trodde bara för två veckor sedan att det fanns ett reformutrymme på 40 miljarder kronor men säger nu att det krympt ned till 10 miljarder!
Det som ytterligare oroar oss är att Borg skriver att kommunerna måste förbereda sig på nedskärningar eftersom årets överskott
på 8 miljarder blir ett underskott nästa år. Det som spär på kommunernas kommande kärva läge är att regeringen fryser nivån på statsbidragen och kräver att kommunerna "effektiviserar" sin verksamhet m a o tar fram nya sparprogram p.g.a. mindre pengar.
Det verkar vara bistra tider som väntar men det gäller inte för alla. Den reform som högeralliansregeringen ska sjösätta till hösten är nya skattesänkningar för välbeställda. Man vill nämligen att färre ska betala statlig skatt. Ett nytt jobbavdrag som ökar klyftorna till sjuka,
arbetslösa och pensionärer!
Regeringen har förfuskat möjligheterna att möta den kommande lågkonjunkturen eftersom vårpropositionen är kliniskt ren på investeringar i fler jobb och bättre välfärd.
Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi vill investera i jobben och välfärden. Vi säger; investera i utbildning
– i förskolan - skolan - yrkesutbildningen - högskolan och forskningen. Investera i småföretagare och miljöteknik. Investera i Sverige och svenska folkets framtid.
Investera i rättvisa - Sverige tjänar på det
Åsa Lindestam

Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Roland Bäckman
Riksdagsledamöter (s) från Gävleborg

torsdag 10 april 2008

Klyftorna ökar....

I Arbetarbladet har företrädare för såväl moderaterna som centerpartiet talat om för pensionärerna att de har fel när de anser att den borgerliga regeringen för en orättvis politik. Vi socialdemokrater är övertygade om att pensionärerna både kan räkna pengarna i sin egen plånbok och se hur samhället ser ut idag.
Även om borgarna anser att pensionerna kommer att höjas så är det idag en stor orättvisa mellan den som arbetar och den som har pension. Den som arbetar har en skattesänkning som pensionären inte har, det är sanningen. Men det är lika dyrt för pensionären, som det är för den som jobbar, med mat, bensin till bilen, kläder och annat som behövs för att leva ett bra liv.
Det är förstås detta som pensionärer är så arga på, att inte behandlas som alla andra medborgare i vårt land. Vi som är socialdemokrater förstår detta till fullo. Vi har därför föreslagit ett skatteavdrag med 2 000 kronor om året för just pensionärerna, men vad hjälper det nu, när makten ligger i de borgerliga partiernas händer.
Den borgerliga regeringen hade bra förutsättningar efter valet 2006. Det var högkonjunktur och det behövdes mycket arbetskraft. Då hade man haft stor chans att bryta långtidsarbetslösheten och förbereda Sverige på kommande mindre goda tider. Men då valde borgarna att satsa på skattesänkningar istället.
Nu vill man ändra i trygghetssystemen, a-kassan och sjukförsäkringen, för att människor fortare ska komma i jobb. Det är enbart piskan som gäller. Ta ett jobb, och ta det var som helst i landet, är uppmaningen. Likaså gäller det sjukförsäkringen, efter ett visst antal dagar ska man pröva på sitt jobb igen, även om man inte känner sig redo. Kan man då inte klara det tidigare arbetet så blir man uppsagd och får söka lämpligt arbete någon annanstans.
Den borgerliga politiken är långt ifrån vad människor behöver i livet. Alla har rätt till ett värdigt liv. Den borgerliga politiken skapar klyftor mellan människor i vårt samhälle, det samhället vill vi socialdemokrater inte ha. Vi vill ha ett solidariskt samhälle, för utveckling och trygghet.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
(s)-riksdagsledamöter från Gävleborg

onsdag 9 april 2008

Apoteket igen...


Vi vill bemöta Kristdemokraterna i Gävleborgs Landstings, inlägg i debatten om Apoteket.
Vi ställer oss frågande till varför de i överhuvudtaget vill sälja ut delar av apoteket när det faktiskt fungerar rätt bra. Och någon opinion från medborgarna om att sälja finns inte, tvärtom. För kristdemokraterna är en utförsäljning endast av ideologiska skäl.
Kristdemokraterna vill inte att staten, det vill säga vi tillsammans, skall äga, politiskt styra och ha inflytande i viktiga verksamheter.
Nyligen sålde regeringen Vin och Sprit. Apoteket står på tur. Och framtiden är oviss för våra andra gemensamt ägda bolag som t.ex. Vasakronan, SBAB, Nordea m.fl. Vi motsätter oss dessa utförsäljningar.
Vi tolkar kristdemokraterna och regeringens agerande att de inte anser att inflytande och den utdelning som de gemensamt ägda bolagen ger till statskassan har ett värde och är betydelsefull. Från 2001 till 2005 har de statliga företagen delat ut 75,5 miljarder kronor till statskassan. Pengar som har varit viktiga för t.ex. vården, skolan och vår infrastruktur.
Nu vill kristdemokraterna och de andra borgerliga partierna i regeringen alltså privatisera apoteken. Den vill öppna upp för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken.
Vi motsätter oss detta förslag eftersom vi tror att det kan leda till betydligt dyrare mediciner. Vi menar att kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet ska styra läkemedelsförsörjningen, inte utförsäljning av ideologiska skäl bara för att man är emot att vi äger saker gemensamt.
Vi tycker däremot att andra än apotek borde kunna sälja enklare receptfria läkemedel, som exempelvis nässpray, nikotintuggummi eller allergimediciner. Men då krävs det regler om tillsyn, åldersgränser, förpackningsstorlekar och liknande för att göra hanteringen säker för konsumenterna.
Det svenska Apoteket står idag för en hög kvalité, tillgänglighet och ett stort utbud av läkemedel. Ett väl fungerande bolag med låga priser i förhållande till om det skulle släppas fritt på marknaden. För oss socialdemokrater är det främmande att privata näringsidkare ska göra vinst på det läkemedel som vi behöver under vår sjukdom och för tiden därefter.
Åsa Lindestam

Per Svedberg

söndag 6 april 2008

Adel bör få stanna i Sverige!

Onsdagen den 2 april ordnade riksdagens Flyktingpolitiska nätverk tillsammans med Riksdagens vängrupp för Afghanistan ett välbesökt frukostmöte med tema "Återvändande". Ett tema som naturligtvis valts p.g.a. de nu inledda utvisningarna till flera länder i strid med FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) rekommendationer. Förra veckans diskussioner om tolkningen av begreppet väpnad konflikt i kammaren bidrog naturligtvis till det stora intresset från ledamöterna. De stora protesterna med anledning av Adels utvisning likaså.
På frukostmötet fick vi i tur och ordning höra Svenska Afghanistankommitténs (SAK), UNHCR:s och Röda Korsets uppfattningar om både tillståndet i Afghanistan och möjligheterna att återvända. Även tolkningen av lagen diskuterades.
Budskapet från de tre organisationerna var fullständigt samstämmigt. Ingen av dem anser att det går att skicka människor tillbaka till en plats i Afghanistan där de inte har ett socialt nätverk. Den som inte är från Kabul i Afghanistan kan inte klara sig där. Den väg till försörjning som står till buds är enligt SAK att ta tjänst hos någon lokal krigsherre eller kriminell organisation.
UNHCR betonade att landet nu också tar emot hundratusentals återvändande från de närliggande länderna och att detta är ett stort problem för den afghanska så sköra regeringen. UNHCR ger stöd till dem som vill (med betoning på vill) återvända men rekommenderar att ingen ska sändas tillbaka mot sin vilja.
Röda Korsets jurist betonade å sin sida att den tolkning som domstolen gör av begreppet väpnad konflikt inte har stöd i folkrätten och att det därför egentligen inte borde behövas en lagändring. Enligt Röda Korset räcker det med att domstolen ändrar praxis. Vi betonade för de tre organisationerna hur viktigt det är att de förmedlar samma information till domstolarna och Migrationsverket som den vi fått.
För oss Gävleborgare som deltog på mötet (alla hade inte möjlighet) gav mötet ännu starkare skäl att fortsätta att engagera oss på de sätt vi kan för att hitta en lösning för alla dem som nu hotas av utvisning till länder i krig. Mötet med UNHCR, SAK och Röda Korset visar att domstolarna är väldigt ensamma i sin bedömning.
Mötet följs upp den 4/4 med en träff med Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson där några av de ledamöter som inte kunde vara med på onsdagen lovat närvara.
Åsa Lindestam, Socialdemokraterna
Bodil Ceballos, Miljöpartiet
Raimo Pärsinen, Socialdemokraterna
Hans Backman, Folkpartiet