Åsa Lindestams blogg: Investera i jobb och välfärd

söndag 20 april 2008

Investera i jobb och välfärdRegeringen målar upp en dyster bild ekonomisk bild av Sverige de kommande åren när finansminister Borg lämnade över vårpropositionen till riksdagen.
Borg konstaterade att högkonjunkturen är slut och att 2008 blir ett förlorat år. Sysselsättningstillväxten skrivs ned och arbetslösheten upp. Investeringarna sjunker kraftigt från 8 procent till 2 procent. Regeringen trodde bara för två veckor sedan att det fanns ett reformutrymme på 40 miljarder kronor men säger nu att det krympt ned till 10 miljarder!
Det som ytterligare oroar oss är att Borg skriver att kommunerna måste förbereda sig på nedskärningar eftersom årets överskott
på 8 miljarder blir ett underskott nästa år. Det som spär på kommunernas kommande kärva läge är att regeringen fryser nivån på statsbidragen och kräver att kommunerna "effektiviserar" sin verksamhet m a o tar fram nya sparprogram p.g.a. mindre pengar.
Det verkar vara bistra tider som väntar men det gäller inte för alla. Den reform som högeralliansregeringen ska sjösätta till hösten är nya skattesänkningar för välbeställda. Man vill nämligen att färre ska betala statlig skatt. Ett nytt jobbavdrag som ökar klyftorna till sjuka,
arbetslösa och pensionärer!
Regeringen har förfuskat möjligheterna att möta den kommande lågkonjunkturen eftersom vårpropositionen är kliniskt ren på investeringar i fler jobb och bättre välfärd.
Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi vill investera i jobben och välfärden. Vi säger; investera i utbildning
– i förskolan - skolan - yrkesutbildningen - högskolan och forskningen. Investera i småföretagare och miljöteknik. Investera i Sverige och svenska folkets framtid.
Investera i rättvisa - Sverige tjänar på det
Åsa Lindestam

Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Roland Bäckman
Riksdagsledamöter (s) från Gävleborg

Inga kommentarer: