Åsa Lindestams blogg: Apoteket igen...

onsdag 9 april 2008

Apoteket igen...


Vi vill bemöta Kristdemokraterna i Gävleborgs Landstings, inlägg i debatten om Apoteket.
Vi ställer oss frågande till varför de i överhuvudtaget vill sälja ut delar av apoteket när det faktiskt fungerar rätt bra. Och någon opinion från medborgarna om att sälja finns inte, tvärtom. För kristdemokraterna är en utförsäljning endast av ideologiska skäl.
Kristdemokraterna vill inte att staten, det vill säga vi tillsammans, skall äga, politiskt styra och ha inflytande i viktiga verksamheter.
Nyligen sålde regeringen Vin och Sprit. Apoteket står på tur. Och framtiden är oviss för våra andra gemensamt ägda bolag som t.ex. Vasakronan, SBAB, Nordea m.fl. Vi motsätter oss dessa utförsäljningar.
Vi tolkar kristdemokraterna och regeringens agerande att de inte anser att inflytande och den utdelning som de gemensamt ägda bolagen ger till statskassan har ett värde och är betydelsefull. Från 2001 till 2005 har de statliga företagen delat ut 75,5 miljarder kronor till statskassan. Pengar som har varit viktiga för t.ex. vården, skolan och vår infrastruktur.
Nu vill kristdemokraterna och de andra borgerliga partierna i regeringen alltså privatisera apoteken. Den vill öppna upp för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken.
Vi motsätter oss detta förslag eftersom vi tror att det kan leda till betydligt dyrare mediciner. Vi menar att kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet ska styra läkemedelsförsörjningen, inte utförsäljning av ideologiska skäl bara för att man är emot att vi äger saker gemensamt.
Vi tycker däremot att andra än apotek borde kunna sälja enklare receptfria läkemedel, som exempelvis nässpray, nikotintuggummi eller allergimediciner. Men då krävs det regler om tillsyn, åldersgränser, förpackningsstorlekar och liknande för att göra hanteringen säker för konsumenterna.
Det svenska Apoteket står idag för en hög kvalité, tillgänglighet och ett stort utbud av läkemedel. Ett väl fungerande bolag med låga priser i förhållande till om det skulle släppas fritt på marknaden. För oss socialdemokrater är det främmande att privata näringsidkare ska göra vinst på det läkemedel som vi behöver under vår sjukdom och för tiden därefter.
Åsa Lindestam

Per Svedberg

1 kommentar:

Anonym sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Home Broker, I hope you enjoy. The address is http://home-broker-brasil.blogspot.com. A hug.