Åsa Lindestams blogg: Adel bör få stanna i Sverige!

söndag 6 april 2008

Adel bör få stanna i Sverige!

Onsdagen den 2 april ordnade riksdagens Flyktingpolitiska nätverk tillsammans med Riksdagens vängrupp för Afghanistan ett välbesökt frukostmöte med tema "Återvändande". Ett tema som naturligtvis valts p.g.a. de nu inledda utvisningarna till flera länder i strid med FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) rekommendationer. Förra veckans diskussioner om tolkningen av begreppet väpnad konflikt i kammaren bidrog naturligtvis till det stora intresset från ledamöterna. De stora protesterna med anledning av Adels utvisning likaså.
På frukostmötet fick vi i tur och ordning höra Svenska Afghanistankommitténs (SAK), UNHCR:s och Röda Korsets uppfattningar om både tillståndet i Afghanistan och möjligheterna att återvända. Även tolkningen av lagen diskuterades.
Budskapet från de tre organisationerna var fullständigt samstämmigt. Ingen av dem anser att det går att skicka människor tillbaka till en plats i Afghanistan där de inte har ett socialt nätverk. Den som inte är från Kabul i Afghanistan kan inte klara sig där. Den väg till försörjning som står till buds är enligt SAK att ta tjänst hos någon lokal krigsherre eller kriminell organisation.
UNHCR betonade att landet nu också tar emot hundratusentals återvändande från de närliggande länderna och att detta är ett stort problem för den afghanska så sköra regeringen. UNHCR ger stöd till dem som vill (med betoning på vill) återvända men rekommenderar att ingen ska sändas tillbaka mot sin vilja.
Röda Korsets jurist betonade å sin sida att den tolkning som domstolen gör av begreppet väpnad konflikt inte har stöd i folkrätten och att det därför egentligen inte borde behövas en lagändring. Enligt Röda Korset räcker det med att domstolen ändrar praxis. Vi betonade för de tre organisationerna hur viktigt det är att de förmedlar samma information till domstolarna och Migrationsverket som den vi fått.
För oss Gävleborgare som deltog på mötet (alla hade inte möjlighet) gav mötet ännu starkare skäl att fortsätta att engagera oss på de sätt vi kan för att hitta en lösning för alla dem som nu hotas av utvisning till länder i krig. Mötet med UNHCR, SAK och Röda Korset visar att domstolarna är väldigt ensamma i sin bedömning.
Mötet följs upp den 4/4 med en träff med Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson där några av de ledamöter som inte kunde vara med på onsdagen lovat närvara.
Åsa Lindestam, Socialdemokraterna
Bodil Ceballos, Miljöpartiet
Raimo Pärsinen, Socialdemokraterna
Hans Backman, Folkpartiet

Inga kommentarer: