Åsa Lindestams blogg: september 2013

fredag 27 september 2013

Högskolan i Gävle satt på undantag!


Högskolan i det län, Gävleborg, som behöver mest utbildning, får den största neddragningen på utbildningar på högskolenivå.

Detta trots att vi har den högskola i landet som tyvärr måste säga nej till flest av våra förstahandssökande studenter. Hur kan detta vara möjligt? När så många människor vill läsa på vår högskola borde det vara självklart att huvuddelen av de sökande kommer in. Men fördelningen av ansökningar är inte anpassat efter behov. Så fungerar inte det moderatstyrda regelverket. Här gäller det att istället låta studenterna stå på väntelistan eller få tillträde till andra högskolor.

Budgeten anpassas efter hur många forskningsrapporter som blivit publicerade i utländsk press och det förlorar vi också på! Ett trubbigt instrument med konsekvensen att vi mister 19 program. På varje program går 40 elever. Det är 760 studentplatser mindre. Det i ett läge när vi alltså skulle behöva många fler platser.

Därmed har vår eftertraktade högskola fått sin dom. Trots att Högskolan i Gävle har högst söktryck av alla högskolor så är det där platser ska reduceras. Vi får inte ihop ekvationen och ser med förfäran på hur vårt län missgynnas.

I en socialdemokratisk ledd regeringen vill vi satsa på högskolan – i hela landet! 16 000 fler platser, möjlighet till treterminerssystem både på högskola och universitet och många nya relevanta sommarkurser är vårt alternativ.

torsdag 19 september 2013

Försvaret och jämställdheten

FöU14 har debatterats i kammaren.

För första gången var jag ensam kvinna och en hel rad män fanns på listan efter mig. Visst händer det nåt sånt fantastiskt ibland! Min absoluta övertygelse är att inte förrän män kliver fram och gör jämställdhetsfrågan även till sin så kommer det att hända något. Men det går för sakta...

Först: Förebilder är viktigare än vi tror! Om inte vi ser andra som vågar ta ett kliv blir vi oftast själva stående mitt i steget. Försvarsmakten har numera ett gender center. Det är många år sen jag motionerade om detta första gången. Att bryta ny mark tar mycket kraft men det var det värt!

Sen: Vi får aldrig släppa taget! Genusfrågan ligger så nära i vardagen men är den inte synlig så förminskas den. Det krävs utbildning, men även ett strukturellt förhållningssätt och ständigt återkommande möjligheter till kunskapsutbyte, med vänner, med proffs och med forskning.

Efter att ha träffat ms Sainab Bangura, FNs sändebud som ska motverka sexuellt våld i konflikter känner jag åter hur svår frågan ändå är. Det är ett billigt vapen att systematiskt våldta kvinnor, det slår sönder familjen när kvinnan fördrivs, det slår sönder byn och hela samhället när kvinnorna våldtas. Samhällen rämnar och bevis saknas ibland - men inte jämt! Däremot inser jag till fullo att landets lagar gäller!

Är det inte ett brott att våldta i landet så finns det ingen som kan straffas!

Våra utsända soldater måste få utbildning i frågan. Varje utsänd soldat döms också efter sitt eget lands lagar... och det gör att om en svensk soldat (vilket bara inte  får hända!) skulle vålda i annat land så döms han/hon (fast det är nästan aldrig kvinnor inblandade som förövare) efter lagen i vårt Sverige. Det finns ingen standardiserad lag för världen, tyvärr.

Ms Bangura berättade att det yngsta offren hon visste om var små barn som var 3 månader. De överlever inte våldtäkt. Hur är en sån förövare funtad?

Våra soldater måste även få veta hur grov brottslighet föds av människohandel, prostitution och barnsexturism. Det sexualiserade våldet måste med all kraft förhindras och stoppas.

Regeringen har förlängt handlingsplanen för FNs resolution 1325 och begärt återrapport också men det räcker inte.

Vi måste få mätbara mål och tidtabeller för hur man jobbar för att få in FNs resolution 1325 och 1820!

Biståndet kan kopplas till att 50% används till kvinnor så gör vi deras vardag säkrare och får dem involverade i fredsarbetet, stärker deras kraft och visar hur demokrati fungerar. Effektiva kontrollsystem möjliggör att se hur arbetet går framåt. Myndigheter i Sverige kan få specificerade handlingsplaner för att uppnå resultat i sin egen verksamhet.

Arbetet går för långsamt idag! Världen behöver säga ifrån om det sexualiserade våldet och Sverige ska gå före och visa vägen!

onsdag 18 september 2013

S-Kvinnor kräver gratis mammografi

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, den svarar för 30 procent av all kvinnlig cancer. Men deltagandet i mammografiscreening varierar stort i olika grupper. Bröstcancer har blivit en klassfråga. S-kvinnor kräver därför att avgiften för mammografi slopas för hela landet.

 Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi. En undersökning visar att detta har varit avgörande för att öka överlevnaden bland kvinnor som drabbas av bröstcancer. Idag överlever 80 % av dem, mycket tack vare mammografin.

Samtidigt avstår idag många kvinnor från den livsviktiga undersökningen. En kartläggning visar att det varierar stort i landets landsting, framför allt är deltagandet lågt i utsatta områden. Både svenska och internationella studier visar att deltagandet i mammografiundersökningar är kopplat till kvinnors socioekonomiska förhållanden.

Avgifterna för mammografin varierar i Sveriges landsting, från helt gratis till 200 kronor per besök.

I Gävleborg kostar mammografin 200 kronor och ingår ännu inte i högkostnadsskyddet. Många tvingas till långa resor i vårt stora län med påföljd att det även kostar lönebortfall och resekostnader.

Hela syftet med avgifterna inom vården är att påverka vårt beteende, så att vi enbart söker vård på lämplig nivå och vid rätt tillfälle. Avgifterna till mammografiundersökningarna blir därför helt kontraproduktiva eftersom målsättningen är att så många som möjligt ska delta.

Mammografiscreeningen måste öka. De landsting som valt att avskaffa avgiften har också sett en ökning av deltagandet, allt fler kvinnor gör sin mammografi och fler cancerfall upptäcks i tid.

Bröstcancer har blivit en klassfråga. Det är fullständigt oacceptabelt. S-kvinnor kräver bättre information i utsatta områden och att mammografiscreeningen blir avgiftsfri i hela landet.


Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor

Åsa Lindestam, Distriktsordförande Gävleborg S-kvinnor


 

Mindre barngrupper kräver fler förskollärareAlla barn ska få en bra start i förskolan. En förskola med hög kvalitet där barnen lär sig mycket och känner sig trygga kräver kompetent personal och små barngrupper.

Vi är därför mycket oroade över att andelen riktigt stora barngrupper, över 20 barn, ökar och har ökat med 54 procent sedan 2006. För att kunna minska barngrupperna framöver behöver vi fler förskollärare.

 Vi Socialdemokrater vill därför utbilda 1000 fler förskollärare årligen. Utbildningsplatserna är fullt finansierade och vi avsätter 110 miljoner kronor i vårt budgetförslag. Det innebär cirka 28 fler platser på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle.

Det är brist på förskollärare i Sverige. Enligt Högskoleverkets prognos kommer det saknas nära 20 000 förskollärare år 2030 om inte tillgången ökar.

Samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa så går det alltså inte att hitta rätt utbildade personer att anställa. Svenskt Näringsliv uppger att var femte rekryteringsförsök misslyckas då arbetsgivare inte hittar rätt kompetens. För att sluta detta rekryteringsgap på arbetsmarknaden behövs det fler utbildningsplatser till arbetsmarknadens bristyrken. Förskollärare är ett av dem. Det är en viktig del i arbetet för att nå Socialdemokraternas mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

 Både barnskötare och förskollärare är viktiga framtidsyrken. Båda yrkena behövs och bidrar gemensamt utifrån olika kompetenser till både omsorg och lärande i förskolan. Samtidigt som det finns ett underskott på förskollärare finns det ett överskott på barnskötare.  En del av de nya utbildningsplatserna ska därför riktas mot att barnskötare ska kunna vidareutbilda sig till förskollärare. Barnskötare ska kunna validera sin förvärvade kompetens och studera ett kortare förskoleprogram.

Vi Socialdemokrater har tidigare lagt förslag om mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1, 2 och 3. Vi vill nu också ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Då behöver vi först se till att det finns tillräckligt många förskollärare att anställa. Vi prioriterar investeringar i en bättre förskola och skola för barnen före stora skattesänkningar. Så ger vi alla barn en bra start i livet. 

Ibrahim Baylan (S)
Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Åsa Lindestam (S)
Riksdagsledamot Gävleborg

måndag 16 september 2013

Moskvas borgmästarval

Det händer något i det stora landet i öster! 
Putins självklara kandidat till borgmästare i Moskva jagas av bloggaren Navalnyj. Endast 20% skiljer vilket är häpnadsväckande! En advokat som lyckats väcka och ingjuta mod i Moskvaborna, som når ut till ett folk som nästan gett upp och fått dem att gå till valurnorna och vågat ta en annan valsedel än vad makten vill! 
Storartat, värt en stor applåd från oss som har en befolkning som inte orkat rösta i vårt kyrkoval.

Valet till parlamentet i Ryssland senast bevittnade jag som valövervakare i Rustov, en miljonstaden 100 mil söder om Moskva. Jag såg allt valfusk jag någonsin drömt om, småflickor som var på tok för unga att stoppa nr valsedlar gjorde det helt öppet, familjeröstning, bussar som körde runt folk att rösta i fler lokaler, köpta röster för några rubler, fotografering av valsedlar så mutpengar kunde byta ägare utanför osv.
Men Navalnyj gör att hoppet kommer tillbaka!

söndag 15 september 2013

Kyrkovalet o vikten av att rösta

Idag är det sista chansen att rösta i kyrkovalet!
Kyrkan är vår största organisation med 6,5 miljoner medlemmar. Medlemmar får rösta!
Det är av största vikt, och självklart anser jag att vi socialdemokrater är de som kan göra kyrkan bäst för framtiden. Våra värderingar tar ju med alla! Här ska inte plånboken få bestämma.

Värderingsfrågorna är viktiga! Sverigedemokraterna vill förändra kyrkan att bli mer nationalistisk, utestänga och förändra vår kyrka. De anser att kyrkan inte ska hjälpa flyktingar, inte gömma flyktingar utan ta hand om de riktiga svenskarna och deras behov. Vilka de är blir jag inte klok på.

Jag tycker att alla som vill ska välkomnas av kyrkan och alla dess aktiviteter. Allt från barntimmar till kyrkkaffe till midnattsgudstjänst.

Så därför har jag röstat-på socialdemokraterna! Gå du också! Idag!