Åsa Lindestams blogg: september 2007

lördag 29 september 2007

Kaffe på sta´n


Idag var det kämpigt för våra trogna medlemmar att stå på stan och servera kaffe. Hösten gjorde sig starkt påmind och de fick turas om att värma sig i affärerna runtomkring. Många kom och pratade om hur de fått det tuffare idag med regeringens förslag. Nån var sjukskriven, nån var ensamstående pappa och någon hade bra förslag som kommunen inte skulle ha råd med, det handlade om linbana till Östra Berget och vackrare rondeller. Men det är bra att vi syns! Heder åt Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter som idag gjorde sitt bästa vid kaffebordet för söderhamnarna!

fredag 28 september 2007

Hur ser framtiden ut i Burma?

Följer med stort intresse varje nyhetssändning om Burma och deras uppror. Sanktioner mot landet är nödvändiga, men när de stora nationerna tjänar pengar på nåt så vill de inte. Gas och oljeindustrin borde stoppa allt, den franska gasindustrin kan också stoppa upp. Men vi i Sverige då? Själv sitter jag i röd väst och tog halsduk i rött när jag gick ut. Aftonbladet skriver idag om att vi borde ha nåt rött på oss, i det stora upprop som nu bildats för att visa vårt stöd för Burma. Frågade några vänner jag mötte om de tänkte bära rött. De förstod inte frågan. Alla vi som hunnit läsa bloggar och fått mail i massor om Burma vet att vi borde dra vårt strå till stacken, men det går så fort så detta hinner inte sprida sig tillräckligt! Bra att media skriver, måtte alla läsa! SvD skriver om fotografer som blir beskjutna, och nu hörs det från radion att telefoner blir blockerade. Freds och konfliktforskaren Peter Wallensteen har ett bra förslag: Samla företag som är redo att investera i Burma om det blir demokratiskt. Det blir en morot. Finns det fler förslag?

tisdag 25 september 2007

FN:s säkerhetsråd tar beslut om Tchad

Snart står vi inför att fatta beslut om vi ska sända styrka till Tchad eller inte. Idag tog FN:s säkerhetsråd (enligt DN-artikel idag) beslut om att FN o EU ska tillsammans stå för truppinsatserna. Många från Sudan har flytt därifrån till Tchad, som brottas med stora problem. Hur kommer regeringen att ställa sig vid förfrågan? Kan vi utrusta våra tjejer och killar med nödvändig utrustning i så fall när de så drastiskt har skurit i budgeten? Eller ska Sverige tacka nej? Återstår att se...

Pressmeddelande från mig om Tolgfors besök i Norge o Finland

Under det nordiska försvarsministermötet i maj togs inte miljöfrågan upp av dåvarande försvarsministern Odenberg. I dagarna ska efterträdaren Sten Tolgfors besöka Norge och Finland och Åsa Lindestam (s)-ledamot i försvarsutskottet, kräver att han tar upp miljöfrågan under sina besök.
- Min förhoppning är att Sten Tolgfors tar tag i miljöfrågan inom försvarsområdet. Lämpligen genom att återinföra miljökvalitetsmålen i regleringsbrevet och ställa sig bakom den Nordiska Agenda 21 för försvarssektorn, säger Åsa Lindestam.
- Kommer Tolgfors att ta upp frågan om den nordiska miljödeklarationen under sina besök hos kollegorna i Norge och Finland? Är de nordiska grannarna medvetna om den degradering som den gemensamma Nordiska Agenda 21 på försvarsområdet har fått i Sverige? Detta är frågor som jag kommer att ställa till Sten Tolgfors när han kommer tillbaka från sin resa, säger Åsa Lindestam.
- Regeringen får bevisa att den borgerliga miljöpolitiken är mer än bara är en massa vackra ord som inte möts upp av reell politik. Detta är tyvärr mycket tydligt även i årets budgetproposition där det enda skrivna ordet om miljön på försvarsområdet handlar om Statens strålskyddsinstitut, säger Åsa Lindestam.
BAKGRUND
Sten Tolgfors företrädare Mikael Odenberg valde att stryka två tredjedelar av alla miljömål i regleringsbrevet till Försvarsmakten. Däribland skrivningen om den Nordiska Agenda 21 som vägledande för myndighetens arbete, ett dokument som tre länders försvarsministrar ställde sig bakom 1999. Detta poängterades av Ulrica Messing i en interpellation till Mikael Odenberg under sommaren.
Regeringen beslutade i juli 1998 att Försvarsmakten skall ha ett särskilt sektorsansvar för ekologisk hållbarhet. I sin redovisning av uppdraget i oktober 1999 definierade Försvarsmakten försvarssektorn till att omfatta följande myndigheter: Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets forskningsanstalt, Försvarets radioanstalt, Flygtekniska försöksanstalten och Försvarshögskolan.
"Försvarsministrarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige vill genom en gemensam aktiv insats och i överrensstämmelse med det enskilda landets lagstiftning verka för att bevara, skydda och om möjligt återställa miljö och natur som påverkas av försvarets verksamheter." (Ur Nordiska Agenda 21)

söndag 23 september 2007

Olyckor med värnpliktiga

Första nyhet på TV4-nyheterna idag är att antalet olyckor med värnpliktiga har ökat. Allt fler skadas, och det är 12 % ökning från förra året. Försvarsmakten kommer med rapport nästa vecka. Värnpliktsrådet kritiserar att skyddsassistenterna inte används på ett bättre sätt.
Våra värnpliktiga får möjlighet att träna i en miljö där vapen används i skarpt läge, de kör fordon som väger många ton, och hanterar många situationer under stark stress för att vara i ett så realistiskt scenario som bara är möjligt.
Detta måste tas på stort allvar och en riskbedömning måste ingå där våra unga också tränas i att inse hur farligt allt kan vara om det används på orätt eller slarvigt sätt.

lördag 22 september 2007

Centralisering av föreningar

Betyder centralisering av föreningar att vi blir fler som blir aktiva? Nej, tvärsom, ju mer vi lägger ihop desto färre blir vi som är aktiva. Vi borde dela föreningar istället, så att varje person får mer tid att synas och höras.

tisdag 18 september 2007

Besök i Storkyrkan

Riksdagens öppnande har en tradition att besöka Storkyrkan vid öppnandet, så även idag. Jag tänker som vanligt närvara. Idag är även en imam inbjuden att prata. Många bojkottar kyrkan idag p g a detta. Det vill inte jag göra, när vi slutar lyssna på andra har vi tappat en stor del av demokrati och solidaritet. Jag går!

söndag 16 september 2007

Opposition i stark ledning

Enligt Götebordsposten och senaste SIFO leder (s) över oppositionen med nån procent, och tillsammans med övriga oppositionspartier har vi drygt 10% försprång. Synd att det inte är val idag...Men när (m) övergett allt som är heligt och till och med lämnar försvaret utanför så måste det märkas! Deras frågor är inte längre deras, vi i (s) är betydligt mer sansad och erfaren, självklart ser Sveriges befolkning att det bär iväg. Även om inget hot föreligger idag mot oss så bör vi analyser framtiden och vara beredda ifall nåt kommer att hända. Vi ska inte ge försvaret mer pengar än de behöver, men vi ska sätta upp vad vi vill ha gjort och de ska få budget för detta. Det är ansvarsfullt.

Att sätta upp en budget först och sen säga "Vad får vi för detta?" tyder på stor okunskap och ett visst mått av arrogans.

fredag 14 september 2007

Besök på Revinge

Var till räddningsskolan den 13/9 på ett återbesök, senast var under 2004. Mycket hade hänt, fick möjlighet att prata med SMO-elever som gick sista terminen och dessutom ett gäng som jobbade för FN o övade inför att sända ut mat i världen. Utbildningen innehöll ett scenario där deltagarna fick vara med om en kris nånstans i världen o sen eskalerade den, de fick ta ansvar för allt runt omkring och dessutom mediakontakter. Vi pratade även med ledningen om Mats Sjöstrands rapport "Alltid redo" och vad den skulle kunna innebära för skolan.

Besök på äldreboende

Den 31/8 besökte jag Lindens servicehus i Bergvik, Söderhamn. Det ligger lummigt inbäddat vid Ljusnans strand och flera rum har utsikt över älven. Jag togs om hand av chefen Lena redan vid 7.30-tiden på morgonen, hon berättade om hur huset fungerade och tog mig med på en rundvandring. Vi träffade hemtjänstens utegrupp, där någon varit o hälsat på mig på riksdagen tidigare. Kul! Vi var till demensboendet och pratade om hur man kan arbeta med olika dementa sjukdomar för att bibehålla så mycket som möjligt för de gamla (eller den unge) som drabbats. Husets MAS-sköterska var också med i samtalet.

Sen överlämnades jag till en mycket trevlig kvinna som arbetat på servicehuset i många år. Hon tog mig med i sitt arbete, vilket bestod av att ta hand om ett antal äldre människor. Jag fick delta i jobbet genom att köra rullstol och lift, och fick också många goda samtal med de äldre, allt från blöjor till älgjakt.

De som jobbar i vården behöver fler händer och fler öron. Chefen o MAS-sköterskan vill ha möjlighet att sätta de som bäst behöver på demensboendet, inte som idag att har man fått en plats bor man alltid kvar.

Det var en bra dag, lärorik och trevlig, där jag fick en insikt om hur det skulle kunna vara i ett senare skede i livet.

Det är mitt fjärde besök inom äldreomsorgen i min kommun.

tisdag 11 september 2007

Odenberg avgång

Tänk att vara så långt borta och inte få vara med att kommentera när vår försvarsminister avgår! Att vara i Japan, sitta och beskåda (m) som springer in och ut, inse att nåt händer och ändå inte ens kunna blogga om det: Därför startar jag nu min mobilblogg för det ska aldrig kunna hända igen att jag inte kan uttrycka mig när jag så gärna vill!

Precis som jag uttryckte i SvD för några veckor sen tyckte alltså vår försvarsminister, numera f.d. Han insåg att det var omöjligt att administrera en budget där siffror tas ur luften utan att ha en ordentlig utredning i botten. Varför inte vänta på försvarsberedningen? Varför splittrar dessa herrar de egna leden? Jo, därför att de är inte ett team och kommer aldrig att bli det heller. Var och en har nog med sitt.

De borde gå en kurs i samarbete på grundnivå för att lära in de mest elementära kunskaper i hur grupper ska fungera