Åsa Lindestams blogg: Pressmeddelande från mig om Tolgfors besök i Norge o Finland

tisdag 25 september 2007

Pressmeddelande från mig om Tolgfors besök i Norge o Finland

Under det nordiska försvarsministermötet i maj togs inte miljöfrågan upp av dåvarande försvarsministern Odenberg. I dagarna ska efterträdaren Sten Tolgfors besöka Norge och Finland och Åsa Lindestam (s)-ledamot i försvarsutskottet, kräver att han tar upp miljöfrågan under sina besök.
- Min förhoppning är att Sten Tolgfors tar tag i miljöfrågan inom försvarsområdet. Lämpligen genom att återinföra miljökvalitetsmålen i regleringsbrevet och ställa sig bakom den Nordiska Agenda 21 för försvarssektorn, säger Åsa Lindestam.
- Kommer Tolgfors att ta upp frågan om den nordiska miljödeklarationen under sina besök hos kollegorna i Norge och Finland? Är de nordiska grannarna medvetna om den degradering som den gemensamma Nordiska Agenda 21 på försvarsområdet har fått i Sverige? Detta är frågor som jag kommer att ställa till Sten Tolgfors när han kommer tillbaka från sin resa, säger Åsa Lindestam.
- Regeringen får bevisa att den borgerliga miljöpolitiken är mer än bara är en massa vackra ord som inte möts upp av reell politik. Detta är tyvärr mycket tydligt även i årets budgetproposition där det enda skrivna ordet om miljön på försvarsområdet handlar om Statens strålskyddsinstitut, säger Åsa Lindestam.
BAKGRUND
Sten Tolgfors företrädare Mikael Odenberg valde att stryka två tredjedelar av alla miljömål i regleringsbrevet till Försvarsmakten. Däribland skrivningen om den Nordiska Agenda 21 som vägledande för myndighetens arbete, ett dokument som tre länders försvarsministrar ställde sig bakom 1999. Detta poängterades av Ulrica Messing i en interpellation till Mikael Odenberg under sommaren.
Regeringen beslutade i juli 1998 att Försvarsmakten skall ha ett särskilt sektorsansvar för ekologisk hållbarhet. I sin redovisning av uppdraget i oktober 1999 definierade Försvarsmakten försvarssektorn till att omfatta följande myndigheter: Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets forskningsanstalt, Försvarets radioanstalt, Flygtekniska försöksanstalten och Försvarshögskolan.
"Försvarsministrarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige vill genom en gemensam aktiv insats och i överrensstämmelse med det enskilda landets lagstiftning verka för att bevara, skydda och om möjligt återställa miljö och natur som påverkas av försvarets verksamheter." (Ur Nordiska Agenda 21)

Inga kommentarer: