Åsa Lindestams blogg: Olyckor med värnpliktiga

söndag 23 september 2007

Olyckor med värnpliktiga

Första nyhet på TV4-nyheterna idag är att antalet olyckor med värnpliktiga har ökat. Allt fler skadas, och det är 12 % ökning från förra året. Försvarsmakten kommer med rapport nästa vecka. Värnpliktsrådet kritiserar att skyddsassistenterna inte används på ett bättre sätt.
Våra värnpliktiga får möjlighet att träna i en miljö där vapen används i skarpt läge, de kör fordon som väger många ton, och hanterar många situationer under stark stress för att vara i ett så realistiskt scenario som bara är möjligt.
Detta måste tas på stort allvar och en riskbedömning måste ingå där våra unga också tränas i att inse hur farligt allt kan vara om det används på orätt eller slarvigt sätt.

Inga kommentarer: