Åsa Lindestams blogg: december 2007

torsdag 13 december 2007

Moderaternas försvarspolitik är oseriös och oansvarig

Idag vid frågestunden i riksdagen ställde socialdemokraterna försvarsminister Sten Tolgfors mot väggen angående de skiftande beskeden om besparingarna på försvaret.

- Den borgerliga regeringens politik är oseriös och oansvarig. Efter bara några månader står vi återigen med oklara besked. Hur mycket ska sparas och till när?, frågar Åsa Lindestam, ledamot i försvarsutskottet. Jag har sagt ifrån tidigare i SvD och flera med mig

De besparingar som den förre försvarsministern Mikael Odenberg avgick på grund av, ska nu drygt två månader senare, skjutas på framtiden.

- Det är fortfarande oklart om finansministern verkligen står bakom kursändringen, säger Åsa Lindestam.

Regeringens politik får konsekvenser.

- Regeringens ryckiga politik får långtgående konsekvenser, både för Försvarsmakten och kompetensen inom försvarsindustrin i Sverige. Det går inte att seriöst driva högteknologiska företag på dagsnoteringar, säger Peter Jeppsson, ledamot i försvarsutskottet.

En genomförandegrupp tillsätts nu av regeringen som ska se över hur mycket som ska sparas och hur snabbt.

- Återigen gör regeringen samma misstag. De börjar leta pengar innan försvarsberedningen fått möjlighet att analysera vilka kompetenser som Sverige behöver, avslutar Peter Jeppsson.

måndag 3 december 2007

Säkerheten på Forsmarks kärnkraftverk


Besökte Forsmark för att få se hur det fungerar på plats med säkerheten. Det var Försvarsutskottets (s)-grupp som for iväg för att bli uppdaterade på vad som hänt på sista tiden inför att vi har ett betänkande i utskottet om säkerheten just nu.

Vi fick se en version av hur det gick till i somras när alarmet gick och hur personalen tränar för situationer som denna.

Allt blinkade och tjöt i kontrollrummet, personalen jobbade med listor som checkades av i en bestämd ordning och det utbröt inte panik när vi var där. Men alla visste ju att det var övning, och kontrollrummet var också enbart en övningsplats som finns just på Forsmark för att personalen ständigt ska öva.

Vi gick även in i Forsmark 3, den senaste reaktorn för att få se hur det såg ut. Genom en blyglasskiva kunde vi kika ner på reaktorn, nedsänkt i vatten. Vi hade instrument på oss och speciella kläder och efteråt hade vi inte fått nån strålning alls.

Bra besök, intressant information och fint upplägg.