Åsa Lindestams blogg: Finland och Nato= inte sant!

torsdag 5 februari 2009

Finland och Nato= inte sant!

Idag har vår grannation satt ner foten och beslutar att satsa 1 miljard mer på sitt försvar. Det blir billigare för dem och dessutom bättre än att ansöka om medlemsskap i NATO. Dessutom vet de att när de vill ha försvaret på fötter kan få det också, inte sitta och vänta som i Georgien och inte ha vänner som ställer upp när man vill ha hjälp.
Jag tror vi har en stor uppgift, Finland och Sverige, att vara de parter i världen som är alliansfria och kan ställa upp för att hjälpa till i de länder där NATO är ett rött skynke och hatas av regeringar och befolkning. Där har vi vår uppgift! I den miljön kan vi verka med gott resultat!

Inga kommentarer: