Åsa Lindestams blogg: OSSE i Oslo

tisdag 6 juli 2010

OSSE i Oslo

Just nu befinner jag mig i Oslo för Organistationen för Samarbete och Säkerhet i Europa, vårt sommar möte går av stapeln just nu. Efter att vår ordförande/president Joao Soares öppnat mötet så är ordet nu talmannen i Norges Storting, Dag Terje Andersen som pratar om vad vi som parlamentariker kan göra vad gäller korruption.
Han pratar om hur vi kan förändra lagar, se till att polis och andra gör sin del av arbetet.
Det kan förstöra ett lands hela framtid om man inte orkar och vågar sätta stopp för korruptionen.
Sen pratar Jonas Gahr Störe, utrikesminister i Norge om lagar, korruption och kriminell verksamhet och hur det ska bekämpas.

Efter det här kommer vi att ha ett särskilt möte om Kirgistan. De har delegater här. Rosa, presidenten, som deltog i mötet i Wien som parlamentariker, är nu kvar i Kirgistan. Enligt källor är hon nu president i 1½ år och ska sen avgå inför nyval. Hoppas hon klarar av det.

Inga kommentarer: