Åsa Lindestams blogg: Reflektion om Solbackakursen

lördag 24 augusti 2013

Reflektion om SolbackakursenDen var superbra!
Att få delta i en kurs där vi får fakta, tid för reflektion om hur det fungerar, prova roller i ett spel som är möjligt relevant och därtill uttröttas och uppmanas jobba efter 13 timmars arbete med att läsa förordningstexter för Rikspolisstyrelsen var genialt.
Självklart arbeta vi inte 13 timmar varje dag, men en av de 5 dagarna gjorde vi det.
Och då kändes det att tankarna inte fungerade fullt ut, det var svårt att fatta rätt beslut och tänka strategiskt långsiktigt.
Jag lärde mig mycket genom mina kurskamrater och deras eget område genom att vi var tvingade att jobba under stark tidspress, genom skickligt genomfört teamarbete från start så "min grupp nr 4" ville vara bästa grupp, och genom mycket duktiga föreläsare.

Den sista gemensamma aktiviteten var Marinens musikkår. ÖB sa att med alla små detaljer kunde det vara en bra helhet, och det gällde både kursen och musikkårens framförande! Jag instämmer!

Stort tack till kursledning och kamrater!

Inga kommentarer: