Åsa Lindestams blogg: 10 socialdemokratiska punkter om försvarets framtid

onsdag 14 augusti 2013

10 socialdemokratiska punkter om försvarets framtid

  1. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Sverige ska ha en egen trovärdig försvarsförmåga. Försvarsberedningen ska ta ställning till kapaciteten för det nationella försvaret. Vi anser att den ambitionsnivå som regeringen givit uttryck för är för låg.
  2. Ökat nordiskt samarbete. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet i Norden måste få en högre prioritet. Vi står bakom den nordiska solidaritetsförklaringen. De Nordiska länderna kan tillsammans bidra till en högre nivå av säkerhet och stabilitet. Ett fördjupat samarbete syftande till ett större gemensamt ansvarstagande inom ramen för Nordefco när det gäller övningar, operationer, utbildning, militär förmåga etc. är viktiga framtidsuppgifter. Ett långsiktigt och fungerande försvarsindustriellt samarbete bör inledas.
  3. Nej till EU-försvar - utveckla den fredsbevarande förmågan. Vi tar avstånd från ett gemensamt territorialförsvar inom EU. Vi säger nej till utvecklingen av ett EU-försvar, vi värnar den militära alliansfriheten och EUs solidaritetsklausul. Vi vill istället se EU utveckla sin "mjuka makt" och sin militära förmåga att ställa upp i FN-operationer.
  4. Bevaka den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Rysslands militära förmåga kommer att förstärkas kraftigt fram till 2030. Utvecklingen måste studeras noggrant i försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Det som sker är en realitet som vårt land måste förhålla sig till.
  5. Stärkt fokus på Gotland. Gotlands har en unik geografisk position centralt i Östersjön och omges av en omfattande kommersiell trafik med gas- och olja samt en gasledning. En tydligare svensk marin närvaro är att förorda. Luftförsvaret i anslutning till Gotland bör stärkas.
  6. Minska soldatavhopp inom försvaret. Angrip den höga andelen soldatavhopp i försvaret genom att skyndsamt fullfölja uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna när det gäller översyn av löner, premier, bättre sociala villkor och villkor för vidareutbildning etc. Anslå ökade ekonomiska medel till förbandens övningsverksamhet.
  7. Stärk den folkliga förankringen. Inled arbete med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter. Med nuvarande utveckling riskerar den kompetens som idag finns att successivt försvagas.
  8. Värna svensk materielkompetens. Riksdagen bör fatta ett beslut om att bl a stridsflyget och ubåtssystemen är att betrakta som nationella säkerhetsintressen. Ett sådant beslut skulle vara en tydlig signal till omvärlden att vi värnar svensk kompetens och teknik som är särskilt kopplad till svensk militär strategi och våra unika förhållande.
  9. Ta den svåra situationen angående försvarsmateriel på allvar. Inled ett brett arbete som förankras i Sveriges riksdag om hur vi ska bearbeta problemet med det ofinansierade s k materielberget omfattande 30 miljarder kronor under 10 år. Hur denna fråga hanteras är inte enbart en angelägenhet för regeringen, utan kräver en bredare parlamentarisk öppenhet.
  10. Gör upp om en hållbar JAS-finansiering. Regeringen måste släppa sin omöjliga ståndpunkt om JAS finansiering. Det är dags att inse att det ofinansierade gapet på cirka 5.5 miljarder kronor under tio år är orimligt. Socialdemokraterna är beredda till en uppgörelse i frågan.

Dessa punkter offentliggjordes i januari 2013 i Sälen på konferens med Folk och Försvar. Skriver dem här på allmän begäran

11 kommentarer:

jan-olov sa...

Tack Åsa.

Det är en bra start och den behöver materialiseras och finansieras i nästa steg.
Som sagt lägst i Norden och en rustande omgivning och idag kom nyheten att Norge hissar från 1,4 till 1,6% BNP andel till försvar. 2018.Ryssland på väg till 4% till 2016. Polen och estland nära 2%.

Personligen ser jag dock gärna att vi fortsätter NRF med en målbild att ansluta till NATO.
Vi saknar vad jag vet pliktiga och avtalade säkerhetsgarantier från något land/länder.
Nato C Fogh-Rasmussen har varit tydlig på den punkten att "artikel 5 inte automatiskt gäller Partner land".
Fd USA försvarsattache Bruce Anker i försvarsradion menar att de ligger i Natos intresse att det så blir i praktiken.
Syvende och sidst är det nog en fall till fall bedömning som avgör Nato s beslut om och vilken omfattning och när militärtstöd eller indirekt stöd kan avdelas i tid/rum.
Så vill man vara säker på hjälp så är det NATO och då behöver det övas även om det är osäkert förstås också som idag.

Ser framemot kommande tankar och förslag från dig och andra i försvarsutskottet.

mvh/jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

TRIDENT sa...

är det inte dags att döda de fria fantasierna om nordiskt samarbete. Både Norge och Danmark är medlemmar i NATO och har tydligt deklarerat att det är där de har sitt samarbete. Den svenska ensidiga soöidaritetsförklaringen är lika ett luftslott och en politisk fabel - det finns nämligen inga som helst resurser som kan fylla den utlovade kostymen.

Det är dags för du och dina kollegor i riksdagen att sluta ljuga väljarna rakt upp i ansiktet och istället ta det ansvar som förtroendeuppdraget kräver'

Unknown sa...

Motbevisa mig gärna, men såvitt jag kan se, så är det bara Sverigedemokraternas förslag till återuppbyggnad av försvaret som är realistiskt. En återuppbyggnad av det försvar som regeringen Persson lade i ruiner.

Unknown sa...

Mer krut till försvaret
De tio punkterna är för lite, för nedtonat, hyggligt välmenande men utan krut. För det är krut försvaret behöver.
Och jag håller med Jan-Olov Holm. Vi socialdemokrater sitter fortfarande fast i tankemönster och attityder som med vår utgångspunkt var logiska i slutet av förra århundradet. Under mitt vuxna liv har vi socialdemokrater inte behövt ägna försvaret någon ömsint omvårdnad. Det har andra gjort. Ibland med överdrivet engagemang. Vi har bromsat och pekat på andra behov som behövt åtgärdas. Samtidigt har vi räknat med att försvaret nog ändå får sina kulor och sitt krut. Ialla fall så det räcker.
Men det visade sig vara fel i långa loppet. Nya Moderaterna skippade plötsligt sin gamla pålitliga försvarsvänlighet. Barnet åkte ut med badvattnet när en ny inriktning skulle introduceras i efterdyningarna till murens- och kommunismens fall. Med följd att vi idag står skyddslösa om någon granne skulle se egna vinster i att annektera delar av Sverige.
Det är så illa att omvärlden idag uppfattar Sveriges låga försvarsförmåga som ett osäkerhetsmoment.
Smaka på den karamellen!
Vi sänder militär på fredsskapande uppdrag runt om i världen men bidrar till instabilitet i vår egen del av Europa. Vi har huvudlöst rustat ned. Först någon gång efter 2019 kommer vi att kunna försvara Stockholmsområdet – eller Gotland. Men bara i en vecka och en del av landet. Sen får vi ge oss.
Moderaterna har huvudansvaret för eländet men vi socialdemokrater borde varken ha medverkat eller accepterat det som skedde. Det måste vi själva börja säga högt. Liksom att det var ett historiskt misstag. Kanske lät vi oss vilseledas av att den gamla kanonhögern beskrev den nära omvärlden som lugn och fin. Missbedömningen var att krig var uteslutna nu när demokratin segrat över kommunismen.
Men det var en tankevurpa, ett önsketänkande som vi inte borde gått på. Det var ju ett eländigt självmål att skrota större delen av försvaret. Såväl nu som efter första världskriget när alla hoppades på ”aldrig mera krig”.
Låt oss vara tydliga; ett nationellt försvar måste nu gå före nästan allt annat. Låt oss politiskt göra det till vårt akuta behov/vår prio 1 i s-politiken.
Friheten är det viktigaste vi har, oberoendet gör oss till människor. Dessvärre är det så att skurkstater kommer och går. Utan ett fungerande försvar ligger vi risigt till i en sådan värld.
Låt oss skaffa ett fungerande försvar snabbast möjligt. När omvärlden är oroad för vår försvarsförmåga bör vi vara det i än högre grad. Annars är det illa ställt med oss.
Mer kulor och krut till försvaret, helt enkelt.
Mvh/Kjell Johansson, försvar(s)vän

Åsa Lindestam sa...

Trident: Vad jag vet samarbetar vi med vissa av No/Ba länderna redan väd gäller NBG, och nu även med NRF. Är inte det samarbete eller?
Peter: När det gäller SD:s förslag är det orealistiskt, allt löses genom att stänga gränser enl dem. Det tror jag inte alls på!
Jan-Olov o Kjell: Om vi hade obehindrat med pengar så skulle vi självklart satsa en hel del på försvaret. I dagsläget måste vi förhålla oss till den moderatstyrda regeringen, vilket gör att vi inte vill visa korten ännu, de får lägga sin hand först i höst! Och jag håller fullt med i allt friheten är det viktigaste, särskilt nu med tanke på Egypten. Såg ryggtavlan på Mursi när jag var dit före sommaren, han förhandlade med övriga, vilket gav ingenting. Vi pratade med hans närmaste man istället som var hoppfull, just då. Men så blev det inte.

Unknown sa...

Åsa Lindestam, Jag förstår om du inte vill kommentera mitt påstående om att det var regeringen Persson som anställde motorsågsmassaker på försvaret. Jag undrar dock,har Du ens läst igenom Sverigedemokraternas förslag? Vad är det som gör att deras förslag är ogenomförbart?

Åsa Lindestam sa...

Peter: jag tycker du använder konstiga uttryck, "massaker" är för mig nåt annat än det du syftar på. Sånt vill jag som regel inte lägga tid på att bemöta då jag inte ser det relevant.
Jag sitter i kammaren varje gång SD debatterar försvar, jag läser, så visst vet jag. Och därmed anser jag att det inte går att genomföra. Jag förstår att du är av en annan åsikt, vilket jag respekterar.
Att bli överkörd vad gäller värnplikten med tre röster när kammaren tog beslut var surt. Jag ser det som mycket svårt att återta den på samma sätt som den existerade då. Det sägs att värnplikten är vilande, men jag anser att den inte finns och inte är möjlig på relativt kort tid att återta på samma sätt som den var då.
Däremot är det intressant som vissa skriver om på andra av mina blogginlägg att göra nån form av plikt, senast föreslog nån treterminers system för plikten.
Det betyder inte att jag anser att plikten ska återinföras som den var tidigare. Men visst ska jag ta mig en funderare på detta, i någon form.

Unknown sa...

Okej. När jag använder ordet "massaker" så syftar jag närmast på FB-00 och FB-04,när som en konsekvens av detta, fullt användbara anläggningar och materiel för miljardbelopp som vi hade haft användning för idag, skrotades. När vi sedan blickar framåt, så är det såvitt jag kan se endast KD och SD som har förslag gällande en ökning av försvarets storlek. För mig är försvarsfrågan oerhört viktig, och jag har inga som helst betänkligheter gällande partifärg när det kommer till denna fråga. Vill slutligen önska alla goda krafter lycka till.

TRIDENT sa...

@ Åsa

i vad mån kan vi räkna med de samarbeten du nämner den dag vi verkligen behöver en försvarsmakt ?

NATO har redan tydligt deklarerat att antingen är man med eller så är man inte med d.v.s man kan inte räkna med att få hjälp. Både Norge och Danmark har tydligt deklarerat att de medlemmar i NATO och inte intresserade i ytterligare samarbeten.

NBG är ett spel för galleriet , ingen BG har någonsin satts in och ingen kommer att sättas in. Deltagande i BG-konceptet är att kasta pengarna i sjön !

Delta i NRF är också att kasta pengarna i sjön såvida vi inte ska bli fullvärdig medlem i NATO, eller är medlemskap något som du och ditt parti kommer att driva...?

NATO har som sagt tydligt deklarerat att det inte går att åka snålskjuts, och dit kan väl vår egna pinsamma ensidiga solidaritetsförklaring räknas.

...eller så har jag kanske missat något , och så skulle vara fallet kanske du ÅSA kan upplysa mig om i vad mån NBG och NRF bidrar till det nationella försvaret....

jan-olov sa...

Åsa

Peter Karlsson har rätt i sak.S hade regeringsmakten 2000 och 2004 när de dramatiska nedläggningarna av krigsförband klubbades i riksdagen och genomfördes. Till saken hör att sedemera riksdagen var enig om det. Moderaterna låg under hela 2000 högre någon miljard än den Socialdemokratiska regeringen.
Så det betyder att alla partier bör göra upp med sin historia av etiska och moraliska skäl och erkänna sin skuld till vårt bristande stridsvärde.Det gäller även S.

Däremot har Åsa och socialdemokratin (även V och MP) helt rätt att vi hade varit i ett väsentligt bättre läge i dag om värnplikten hade fortsatt gälla.
Vi hade då haft en personaluppfyllnad insatsorganisation till väsentligt lägre kostnad på förbandsanslaget som kunde nyttjas till förbandsättning tex av de 4 mekbataljonerna i reserv och påbörja återtagning på Gotland.

Uttrycket att vilja är att kunna tycker jag stämmer väl med ett återinförande av en reformerad värnplikt.
Vill man inte så kan man inte.Vill man så kan man.
Jag tycker här att både V och SD har en mer nyanserad och ett viljestyrt anslag i personalförsörjningen.
SD partimotion är mycket klar på bevekelsegrunder,uppgifter,dimensionering och finansiering. I denna sakfråga bidrar de helt enkelt konstruktivt och jag värderar inte människor efter partibok utan vad de har mellan axlarna och vilka konkreta förslag man lägger i Sveriges Riksdag.
Däremot menar jag att den ned prioritering de gör på integration/invandring mm inte är rimlig ur ett etiskt/moraliskt humant perspektiv. Däremot är det rimligt att diskutera den volym vi tar emot kopplat till arbetsmarknad/bostadsförsörjning/fördelning inom EU mm
Ingen vinner väl på att förneka de brister och svårigheter vi har med befintliga volymer och integration. Kanske vi kan nöja oss med att inte ligga i absoluta EU toppen ? Men jag lämnar den frågan nu.
Jad delar Trident uppfattning att vi bör avsluta NBG. Vi måste fråga oss var gör pengarna mest nytta? Vad ger mest pang för pengarna?
Jag delar också uppfattningen att NRF utan Nato anslutning i nästa steg är ett tveksamt projekt utifrån mest pang för pengarna.
Jag ser det mer som en politisk signal och ett försök att fylla pappersprodukten solidaritetsförklaringen med innehåll. Någon miliär substans av dignitet kan vi ju egentligen avstå tex solidaritet med Baltikum vid krigsfara.
Instämmer också med Kjell att det krävs helt klart mer krut och pengar.
vänligen Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Unknown sa...

Det är ett utbrett missnöje inom de Moderata gräsrötterna, pga hur partiet hanterar försvarsfrågan. Gräsrötterna är ett partis fundament, och om fundamentet börjar spricka så blir det verkliga problem. Detta missnöje sprider sig sakta men säkert, allt eftersom media med regelbundenhet rapporterar om bristerna i vår försvarsförmåga. Jag tror detta är en ypperlig chans för S att kliva fram och visa ansvarstagande. Det kommer givetvis att kosta stora pengar att bygga upp ett militärt/civilt försvar som har ambitioner och kan lösa sina uppgifter, men Sverige behöver ett trovärdigt försvar, för vår egen och våra grannländers säkerhet. De förmågor vi har idag är otillräckliga på nästan alla plan.