Åsa Lindestams blogg: Försvarsberedningens nya uppdrag

tisdag 13 augusti 2013

Försvarsberedningens nya uppdrag

Läser igen, vet inte vilken gång i ordningen, de nya riktlinjer som vi fått av försvarsministern och därigenom från regeringen: Vi ska fullfölja det försvarsbeslut som togs 2009. Det inkluderar insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagande, utformade, resurssatta och övade för sin uppgift.
Vi ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden o eventuella konsekvenser för insatsorganisationen samt förhålla oss till utvecklingen av de samarbeten som Sverige deltar i. Ev behov av justering när det gäller personalförsörjning o detta system ska övervägas.
Civila försvaret ska analyseras o lämnas förslag på. FMs behov av stöd från civil verksamhet vid höjd beredskap o krig ska inkluderas.
FMs förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor o fredstida krissituationer ska analyseras.
Kostnader, ev effektiviseringar o rationaliseringar ska redovisas som konsekvenser.

Allt ska vara klart senast 31 mars 2014.

Om några dagar ska jag delta i "Solbackakursen" där vi ska prata krisberedskap. Det känns jättebra, har sökt den i flera år men inte fått gått. Som ledamot i Riksdagen får vi sällan utbildning, vi förväntas kunna saker ändå.

Med tanke på det otroliga regnväder som drabbade Söderhamn i helgen där vi på några timmar fick 150 ml regn så tror jag det finns en del att göra även på detta område. Vi blev inte varnade, ingen trodde att regnvädret skulle slå ner med sån kraft. All räddningstjänst var i arbete, både hel och deltider. Men visst behövde folk ännu mer hjälp.. Hörde att ca 100 villor tog in vatten och en mataffär dränktes helt. Vägar stängdes av och det var risk att nån bro spolades bort. Och då var det "bara" lokalt...

Det ska bli intressant att få starta upp FöB igen i september..

Inga kommentarer: