Åsa Lindestams blogg: Black Hawks personal tränar

måndag 15 oktober 2012

Black Hawks personal tränar

Att sitta på några meters höjd i en hytt som ser ut som på helikoptern Black Hawk och sen bli nedsläppt i vattnet, sjunka ner under ytan och sen vara tvungen att ta sig loss, ta sig ut och simma upp till ytan ingår i träningen för att bli en bra pilot. De här piloterna är på väg ner i full mundering under vattenytan. Otäckt men nyttigt.
De tränar även att gå ner under vatten och sitta i en bur som liknar helikoptern, rullas runt och ta sig ur inom mycket kort tid, annars drunknar de. Självklart har de med sig utbildad personal som kan gripa in ifall något går snett.
Våra svenska soldater får mycket beröm!

Inga kommentarer: