Åsa Lindestams blogg: Alternativ!

onsdag 24 juni 2009

Alternativ!

Nu är Tolgfors ute och cyklar igen: Han påstår att vi i oppositionen inte har några alternativ till hans försvarspolitik. Det är lika dumt påstående som när vi senast debatterade F21 och deras basbataljon som förflyttas till Malmen, han låtsades inte förstå frågan (för det kan väl inte var så att han inte förstod?) och svarade på nåt annat. Idag på SvD Brännpunkt säger han lika tokigt: Oppositionen har inget alternativ. Undrar om han läst FöUs betänkande och våra gemensamma reservationer i kammardebatten? Förmodligen inte. vi har 10 gemensamma reservationer som sträcker sig över alla områden i hans proposition, allt från helheten till smådelarna. I den första reservationen yrkar vi tre partier tillsammans på avslag för hans prop. Sen följer det reservationer om Nato, FMs inriktning, insatsorganisationens utformning, hemvärn, personalförsörjning osv.
Dessvärre leder hans förslag till att vi får yrkesförsvar som kommer att bli svårt att personalbesätta, att bli dyrt och framförallt underdimensionerat för Sveriges räkning.
Många är frågande inför detta.

Inga kommentarer: