Åsa Lindestams blogg: Kårobligatoriets betydelse

onsdag 10 juni 2009

Kårobligatoriets betydelse

En byggsten till som tas bort från det robusta samhälle vi har i Sverige: Kårobligatoriet! Nu går vi från det obligatoriska medlemsskapet till frivillighet. Är det så farligt?
Ja, det här är den påverkansmöjlighet som våra studenter har haft. En rättighet att alltid få sitta med vid bordet och att varje persons röst är lika mycket värd. Ingen lärare ska ha möjlighet att passiviserat avge en kunskapssyn som studenten tvingas motta. Studenten har haft möjlighet att påverka sin och andras utbildning, fått rätt att utvärdera alla kurser som funnits och varit en stark makt att räkna med.
Självklart kan vän av ordning hävda att de alltid kan vara med ändå: Men det är som fackföreningar, är inte alla med blir kraften inte lika stor. Och den som inte inser solidariteten och kraften i enighet väljer lätt att inte betala den slant som det kostar, vilket är helt förståeligt med tanke på studielånets storlek.
Förra perioden vill jag minnas att nån från borgarna tryckte på knappen med oss för de insåg fortfarande vikten av starka studentkårer. Nu fungerade det inte så. Otroligt synd.

1 kommentar:

Rådmansson sa...

Din kommentar är helt korrupt. Att hindra folk som inte vill vara med i studentkåren och betala från att få studera vid universitetet strider mot principerna i vår författning. Du talar som om man hade förbjudit någin att vara med i studentkåren. Du kanske talar om din sjuka mor.