Åsa Lindestams blogg: Vilnius!

måndag 29 juni 2009

Vilnius!

Är i Vilnius med OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete. Vi har vårt sommarmöte, den här gången i Vilnius, Litauens huvudstad. Det är första gången vi är i ett baltiskt land, så det är lite speciellt. Idag har vi lyssnat till vår ordförande Soares, sen talman och premiärministern här i Litauen. Sen höll Tone Tingsgård, riksdagsledamot från Uppsala, ett anförande om "Genderbalance" eller avsaknaden av den. Det är under 20 % kvinnor i OSSE, det finns 13 länder som inte har en enda kvinna med i sin delegation av de 56 medlemsländerna. Skandal! Hur ska besluten kunna bli bra när inte hela landets representanter får komma till tals?
Hon fick mycket beröm för sin rapport från flera länder, bl a Kanada hade jobbat hårt i sitt parlament för att fördelningen man o kvinna skulle bli bättre.
Imorgon har vi gruppmöte i socialistgruppen på morgonen, redan 8.00 ska jag infinna mig på parlamentet som ligger en timmes gångväg från hotellet. Men det är viktigt! Vi ska ta ställning till flera förslag och dessutom välja tre vice ordföranden för vår organistation. Sen ska vi också utse tre nya ordföranden för de kommitter vi har, där jag tillhör kommitten med politik och säkerhet.

Inga kommentarer: