Åsa Lindestams blogg: Vem gör svårare för unga att komma i jobb?

onsdag 26 november 2008

Vem gör svårare för unga att komma i jobb?

Centerns riksdagsledamöter, Annika Qarlsson och Annie Johansson, skriver i ett debattinlägg att socialdemokraterna vill försvåra för unga att komma i jobb. Låt mig tydliggöra och ge fakta till dig som läser och till dessa två c-riksdagsledamöter vilken jobbpolitik vi vill se.
Idag är arbetslösheten för ungdomar hög, och i tider med många varsel och en lågkonjunktur riskerar ungdomar att få det extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen försöker lösa problemet genom att ge subventioner åt företag som redan idag har många ungdomar anställda., vilket inte underlättar det minsta för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi anser inte att vi behöver gå in med en sänkning av arbetsgivaravgiften till de företag som har eller anställer unga personer under 26 år, som t.ex. gått en utbildning på högskola och kommer ut som ytterst kompetenta medarbetare som arbetsgivare efterfrågar. Dessutom konstaterar Riksrevisonen i sin rapport att varje ungdomsjobb har kostat närmare en miljon kronor att skapa.
Det vi vill, Qarlsson och Johansson, är att göra det mer fördelaktigt för företag att anställa arbetslösa ungdomar. Vi vill investera 2 miljarder till ett riktat avdrag för alla arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom, vilket räcker till att anställa 20 000 arbetslösa ungdomar 2009-2010. Vidare vill vi, i motsatts till regeringen, också investera i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, skapa 5 000 nya platser inom lärlingsutbildningarna, 5 000 förstajobbet-avdrag vilket innebär att varje ungdom som varit arbetslös i mer än tre månader ges möjlighet till praktik eller utbildning och så vill vi skapa förutsättningar för fler att få ett sommarjobb.

Det största problemet med den borgerliga regeringens budgetpolitik är att den bygger på förutsättningar som inte längre gäller. Vi är mitt upp i en finanskris och vad som ser ut att bli en långvarig lågkonjunktur och den moderatledda regeringen tuffar på med en politik som inte är anpassad därefter.
Det är i tider av kris som regeringens politik sätts på prov och det är nu det visar sig om de lever upp till sina vallöften , nämligen att fler ska komma i arbete.

Inga kommentarer: