Åsa Lindestams blogg: EU-länderna möttes i Paris

tisdag 4 november 2008

EU-länderna möttes i Paris

Klimat och finanskris i fokus för möte mellan EU-ländernas parlament
EU:s klimatarbete och krisen på finansmarknaden dominerade diskussionen när ledamöter från EU-nämnden träffade sina motsvarigheter i andra EU-länders parlament på Cosac-mötet i Paris den 2-4 november. En röd tråd i diskussionen var kopplingen mellan EU och medborgarna.

Cosac enades i denna del om att uppmana EU:s institutioner att hålla fast vid överenskomna miljömål och att satsa på flera olika källor för att trygga unionens energiförsörjning. De svenska ledamöterna lyfte i sammanhanget fram behovet av att utveckla den förnybara energin. EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) som ledde den svenska delegationen kommenterar diskussionen:

- "Den här hösten har Europasamarbetet verkligen satts på prov, och EU har antagit utmaningen. Där har riksdagen och andra nationella parlament viktiga roller att spela för att förankra samarbetet på hemmaplan.
Därför gläder det mig och mina svenska kollegor att stödet för fortsatt ansvarstagande för klimatfrågan var så starkt - det visar att stödet är starkt även hemma i de olika länderna. Finanskrisen får inte hindra oss från att ta ansvar för att minska utsläppen - väljarna kräver att vi tar ansvar i dag och dessutom skulle det bli mycket dyrare att vänta till senare."

En allmän uppfattning i Cosac var vidare att Lissabonfördraget skulle förbättra EU:s möjligheter att hantera kriser och nya utmaningar. Det gäller inte minst i samarbetet kring brottsbekämpning. Att fortsätta utvecklingen av samarbetet väntas bli en huvudfråga för det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 då ett nytt flerårigt arbetsprogram ska antas, det så kallade Stockholmsprogrammet.

Vid sidan av ordföranden bestod EU-nämndens delegation av Bengt-Anders Johansson (m), Åsa Lindestam (s), Marina Pettersson (s), Agneta Lundberg (s) och Cecilia Wigström (fp).

Inga kommentarer: