Åsa Lindestams blogg: Vem gynnas av vårdnadsbidraget, inte männen i alla fall!

tisdag 26 februari 2008

Vem gynnas av vårdnadsbidraget, inte männen i alla fall!


Som socialdemokrat är jag oerhört ledsen för att vårdnadsbidraget införs. Det finns många skäl.
Varför ge pengar till en grupp välbeställda som förmodligen ändå har ekonomi att stanna hemma för att ta hand om sina barn? Regeringen säger att "arbetslinjen" ska gälla, och samtidigt ger man en grupp oerhört lite pengar för att stanna hemma. En ensamstående mamma eller pappa tex kan inte utnyttja vårdnadsbidraget, det är för lite pengar.
Hur kan 3000 kronor vara en summa som gör att någon (man) stannar hemma för att vårda sina barn? Statistiskt vet vi att kvinnor genom detta kommer att halka efter i lön, i karriär och i förhållande till de som fortsätter att arbeta. Det är en kvinnofälla, det kan vi se i Norge som har ett liknade system. Istället för att satsa på en utbyggnad av förskolan i Norge har pengar gått till att hålla kvinnor kvar utanför arbetsmarknaden. 96 procent av användarna av kontantstötte i Norge har hittills varit kvinnor - 4 procent män. Är det jämställdhet?
De pengar som denna reform kostar, tas från de förskolor som redan idag skulle må bra av att istället öka sin personaltäthet. Det betyder att ännu fler förskolor och skolor måste stängas.
Sveriges välstånd bygger på att båda i familjen har haft möjlighet att arbeta, och vi har en hög sysselsättningsgrad även för kvinnor. Det beror på att båda i familjen har kunnat gå till sitt jobb och litat på att förskolan tagit god hand om barnet.
Vi har solidariskt betalat skatt, för att familjer med barn skulle ha möjlighet att för en billig slant kunna låta sina barn få leka och lära på våra förskolor, där utbildad personal har sett till att livet för våra små har utvecklats i rätt riktning. Låt oss istället satsa på en bra föräldraförsäkring i syfte att ge barnen bättre möjlighet att vara tillsammans med både mamma och pappa. Låt oss istället satsa mer resurser till förskolan.

Inga kommentarer: