Åsa Lindestams blogg: Utbildning

måndag 30 juli 2012

Utbildning


Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det förutsätter breda investeringar i utbildning.

Vi har i flera år sett försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan.

Det allra viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. För att vända utvecklingen i skolan vill vi investera i lärares kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär.

På svensk arbetsmarknad kommer en växande andel av jobben att kräva en högre utbildning. Därför accepterar vi inte regeringens neddragningar av antalet högskoleplatser utan föreslår fler studieplatser kombinerat med en kvalitetssatsning och utökade praktikmöjligheter.

Vi accepterar inte heller regeringens neddragningar inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan utan vill investera i fler studieplatser inom såväl den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolan som yrkeshögskolan. I Gävleborg ansökte Yrkeshögskolorna om drygt 30 nya utbildningar. Endast 4 blev beviljade. Detta trots att vi vet att 80 % av dessa utbildningar leder direkt till arbete och att länet behöver just dessa kompetenser. Vi vill se ett nytt kunskapslyft som ska ge fler möjligheten att läsa in gymnasiet och skaffa sig en yrkesutbildning och på så sätt få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Vi vill också införa ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier som garanterar insatser som leder till en gymnasieexamen.

Vårt mål är att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning inom högskola eller yrkeshögskola. Regeringen har allt för låga ambitioner för den högre utbildningen.

Forskningen ska bedrivas oberoende, men politiken har ett ansvar för att skapa samarbeten mellan näringslivet, akademien och samhället. Vi vill vidareutveckla de framgångsrika forskningsprogrammen för strategiska områden som den borgerliga regeringen lagt ner.

Regeringen avstår från att investera i utbildning och kunskap som bygger Sverige starkt för att i stället prioritera sänkt krogmoms. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen.

1 kommentar:

Göran Carlsson sa...

Utmärkt. Sitter själv och plitar på en motion till kongressen om högskolor och universitet i de mindre städerna.