Åsa Lindestams blogg: Säkerhet och framtid

lördag 11 januari 2014

Säkerhet och framtid

Hotbilden mot vårt svenska samhälle förändras över tid. Hotbilden är betydligt mer komplex och diffus idag jämfört med kalla krigets dagar. Vissa länder i närområdet rustar ner sitt försvar medans andra rustar upp. Det måste vi i Sverige förhålla oss till.

Dagens svenska försvar brottas med stora bekymmer. ÖB sa i Sälen på Folk och Försvars konferens i fjol att vi klarade av att stå emot en vecka vid ett angrepp. Vi har gått från värnplikt till ett försvar som ska finnas tillgängligt, ett insatsförsvar. Vi förlorade värnplikten med några få rösters övervikt. Men det är inte lätt att rekrytera personal idag. Vi har avhopp på 20 % bland heltidsanställda yrkessoldater.

Vi ska numera ha tidvis anställda soldater också. De ska ha ett civilt arbete och ibland tjänstgöra halvårsvis åt försvaret. Här har vi stora rekryteringsproblem. Vilken arbetsgivare vill ha någon anställd som försvinner halvårsvis?

Personalkostnaden ökar med en yrkesarme vilket innebär att annat får stå tillbaka.

 Material förslits och ersätts inte i nödvändig omfattning.

Förnyelse av material behövs men det innebär att vi får färre användbara enheter. Ett exempel är stridsvagnar och deras uppgradering.

Viktiga materialprojekt skjuts upp på framtiden.

 Insatsorganisationen IO14, beslutad av riksdagen, kan inte realiseras. Riksrevisionens rapport i veckan kritiserar regeringen för att inte nå upp till detta beslut, precis som vi socialdemokrater sagt hela tiden

 Och nu ska ytterligare besparingar genomföras på 500 miljoner kronor. Det riskerar den militära förmågan.

 Vi socialdemokrater vill hitta lösningar över blocken.

Vi vill samarbeta med alla nationer runt Östersjön. Förhållanden i Östersjön har förändrats och vi vill hitta samarbeten i Norden. Vi noterar utvecklingen med en successivt starkare förmåga i Ryssland. Vi måste förhålla oss till denna realitet och alltid sträva efter fred och stabilitet.

För att skapa stabilitet inom det svenska försvaret fordras breda blocköverskridande uppgörelser. Vi socialdemokrater är mer intresserade av att ta detta ansvar. Försvaret är inget särintresse.

 

Åsa Lindestam

Försvarsutskottet (S)

1 kommentar:

Unknown sa...

Tack Åsa. Det är positivt att nära nog alla riksdagspartier har börjat ta till sig försvarsfrågan utifrån den rådande verklighet som vi ser i vårt närområde. Det är av största vikt både för oss själva och våra grannländer att Sverige inte fortsätter att vara ett säkerhetsvacuum,(min pers, åsikt). Rikets försvar är vår yttersta garant om det värsta händer. Ett bristfälligt försvar innebär ett bristfälligt handlingsutrymme. Vi har exempel på detta i vår moderna historia. Försvaret är inget särintresse utan ett nationellt intresse, och det understryker Du med tydlighet. Jag hoppas att den uppfattningen, i kombination med bred politisk överenskommelse, grundad i verklighetsnära analys, skall generera den försvarsförmåga som Sverige behöver. Mvh Peter