Åsa Lindestams blogg: Fler platser och högre kvalitet i högskolan

söndag 31 augusti 2014

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft ökar, får allt färre möjlighet att studera. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. Det visar att det finns allvarliga rekryteringsproblem på arbetsmarknaden, som bara kan lösas med mer utbildning.

Att investera i människors kunskaper är en investering för framtiden. Sverige är en liten ekonomi i Europas norra utkant. I den globala ekonomin kommer vi aldrig att vara störst eller billigast. Vårt välstånd bygger istället på hög grad av innovation och en välutbildad arbetskraft.

Unga har förstått att framtidens arbetsmarknad kommer kräva mer kunskap och kompetens. Söktrycket till högskolan ökar och fler än någonsin vill läsa en högre utbildning. Trots det har regeringen valt att kraftigt skära ned på antalet högskoleplatser och istället prioriterat omfattande skattesänkningar. Sedan 2010 har antalet högskoleplatser minskat med över 20 000 platser.

Vi vill ge fler unga möjlighet att studera. Därför investerar vi i 28 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola. En del av dessa platser ska riktas mot bristyrken, t ex ingenjörer, barnmorskor och förskollärare. För Högskolan i Gävle innebär denna framtidsreform 460 nya platser under den kommande mandatperioden.  

Vi vill också stärka kvaliteten i den högre utbildningen. Heltidsstudier ska kräva att studenterna studerar just på heltid. Så är det inte idag. Det finns en tydlig koppling mellan mängden lärarledd undervisning som studenterna får och den tid studenterna själva lägger på sina studier. Idag har en fjärdedel av studenterna färre än sex timmars undervisningstid i veckan. Under den kommande mandatperioden kommer vi därför att investera en kvalitetsmiljard i ökad undervisningstid i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar samt i lärarutbildningen. Vi vill också ta steg mot treterminssystem och ge bättre arbetslivsanknytning i alla program.

 Socialdemokraterna har höga ambitioner för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Då krävs att våra unga faktiskt kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. För oss är prioriteringen klar: vi väljer investeringar i kunskap och jobb framför att låna till fler skattesänkningar. Det är det valet den 14 september handlar om.

 

 

 

Inga kommentarer: