Åsa Lindestams blogg: Ökade kostnader för individ och familjeomsorg

söndag 18 maj 2008

Ökade kostnader för individ och familjeomsorg

Regeringens politik drabbar familjeomsorgen i Sandviken hårt – (s)-riksdagsledamöter besöker kommunen
– Individ och familjeomsorgen i Sandviken drabbas av kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Det är en följd av borgarnas totala brist på arbetsmarknadspolitik och åtstramningar inom sjukförsäkringssystemet, Här i Sandviken finns det en grupp ungdomar som aldrig får chansen, de har av den borgerliga regeringen förvisats till långtidarbetslöshet. Regeringen och dess företrädare i länet som Tomas Tobé (m) har misslyckats med sin politik. De långtidarbetslösa blir fler och allt yngre och regeringen och Tomas Tobé (m) står handlingsförlamade och tittar på, säger riksdagsledamot Raimo Pärsinnen (s).
- Den borgerliga regeringen drar ner på arbetsmarknadspolitiken och stramar åt sjukförsäkringssystemet. På detta har man försämrat a-kassan och fler har lämnat a-kassan och facket vilket på sikt leder till ökade kostnader för landets kommuner. När vi nu ser att konjunkturen börjar svikta och risken finns att fler hamnar utanför arbetsmarkanden och står utan trygghetsförsäkringar behövs det en ny politik en socialdemokratiskpolitik, säger Raimo Pärsinnen (s).
Gävleborgs (s)-riksdagsledamöter besöker Sandviken måndagen den 19 maj. Man kommer att besöka skolor, kvinnojouren och partiföreträdare för att diskutera problemen med de ökade kostnaderna för individ och familjeomsorgen.

Inga kommentarer: