Åsa Lindestams blogg: S vill investera i framtiden

söndag 4 maj 2008

S vill investera i framtiden


Den borgerliga regeringen tillträdde under en högkonjunktur med ordning på statens ekonomi och ökande tillväxt. Nu håller de goda tiderna att glida Sverige ur händerna. Regeringen förutspår i vårbudgeten ökad arbetslöshet och lägre tillväxt, men gör inget för att möta utvecklingen.
Det sämre ekonomiska läget syns också i kommunernas ekonomi. Kommunerna och landstingen beräknas gå med underskott de närmaste åren. Det kommer att drabba folk i vardagen. Regeringen talar om behov av "effektiviseringar". Det betyder större barngrupper i förskolan, inga nya resurser i skolan och längre vårdköer.
En bra förskola i hela landet gynnar barn och föräldrar. En förskola som rustar barnen tidigt med goda kunskaper lägger grunden för en bra skolstart. Det är den bästa investeringen för framtiden. Det möjliggör också för båda föräldrarna att kombinera föräldraskap och arbete.
Men den borgerliga regeringen går i motsatt riktning. Med vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen riskerar kvaliteten i förskolan att urholkas.
Vi föreslår ett kvalitetsprogram för förskolan. Vi vill införa allmän förskola från tre års ålder. Barngrupperna ska minska och fler ska få möjlighet att gå en förskoleutbildning. Det tjänar barnen på och det tjänar Sveriges framtid på.
En viktig förlängning till detta är en mer kunskapsinriktad skola. Det handlar bland annat om högre kvalitetskrav i skolan och om bättre nationella jämförelser mellan skolor.
Vi vill också i vårt budgetalternativ satsa på den psykiatriska vården. Psykisk ohälsa påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. Det kan många gånger kräva vård, stöd och förståelse under en lång tid.
Det finns stora brister i vården för de psykiskt sjuka, det är en utmaning som kräver hårt arbete och resurser. Den borgerliga regeringen har inte lagt en enda ny krona på psykiatrin. Vi vill investera 1,4 miljarder kronor mer än regeringen för att höja ambitionsnivån på stödet till de psykiskt sjuka.
Socialdemokraternas prioritering är tydlig: jobben och välfärden går före skattesänkningar. Sverige tjänar på rättvisa.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

Inga kommentarer: