Åsa Lindestams blogg: Vi tar ansvar för försvaret!

tisdag 6 maj 2008

Vi tar ansvar för försvaret!


Vi är beredda på att ta ansvar för försvaret – är regeringen det?
Situationen är djupt oroande. Regeringen har skapat kaos i Försvarsmakten. Borgerligheten beställer en Ferrari men betalar bara för en Skoda. Det säger sig själv att det är ohållbart. Regeringen har nu tvingat ÖB till panikåtgärder.
Arbetet måste göras i rätt ordning. Vi har en parlamentarisk Försvarsberedning som fram till i juni ska arbeta fram de långsiktiga behoven och målen för försvaret. Det arbetet måste först bli klart innan det går att diskutera Försvarsmaktens organisation. Det är kontraproduktivt att börja lägga ned förband innan vi bestämt vilket försvar Sverige ska ha.
Försvaret är den yttersta försäkringen i tider av oroligheter och en förebyggande kraft som ska användas för att bidra till vår säkerhet och fred i vår omvärld. Genom att förändra Försvarsmaktens uppdrag kan vi skapa en annan organisation anpassad efter dagens behov. Stödmyndigheternas organisation, t.ex. Förvarets materielverk och Pliktverket är inte tidsenliga och kan reformeras ytterligare. Service och underhåll kan drivas mer kostnadseffektivt. Vi har även pekat på bristerna i personalsammansättningen. Försvarsmakten har många höga officerare men saknar anställda som kan utbilda värnpliktiga. Det är inte ändamålsenligt.
Skattebetalarna ska inte behöva betala för mer än vad som krävs för att upprätthålla det försvar Sverige behöver. Vi socialdemokraterna tror att det går att spara på försvaret. Vi vill spara i samma nivåer som regeringen ca 4 miljarder kronor. Men till skillnad från regeringen ska de besparingarna gå till en förbättrad välfärd för alla - inte till skattesänkningar för de som tjänar mest.
En sådan besparing måste bygga på en grundlig analys. Om detta är vi överens med den före detta moderata försvarsministern Mikael Odenberg. Vi vill därför invänta Försvarsberedningens rapport. I dagsläget håller regering på att skära av alla frukter från grenarna utan att veta vad han ska trädet till.
Vi socialdemokrater har pekat på vikten av partiledaröverläggningar för att hitta blocköverskridande långsiktiga lösningar för försvaret. Med partiledaröverläggningarna hoppas vi komma överens om vilka förmågor som Sverige behöver på 25 års sikt. Försvars och säkerhetspolitiken en för viktig fråga för att hantera på det här oansvariga sättet.
Vi är beredda att ta ansvar – är regeringen det?
Anders Karlsson (s) ordförande i försvarsutskottet
Åsa Lindestam (s) ledamot i försvarsutskottet

Inga kommentarer: