Åsa Lindestams blogg: Oro för framtiden!

måndag 11 augusti 2008

Oro för framtiden!

Vi, socialdemokratiska riksdagsledamöter i Gävleborgs län, är nu oroliga för vårt lands framtid. Den borgerliga regeringen förstår inte att ta vara på de goda tider som vi haft nu i ett par års tid. Deras ofinansierade skattsänkningar spär på inflationen och uppgången i sysselsättningen har börjat avstanna. Detta kommer att bli dyrt för vårt land. Redan nu har många företag svårt att hitta personal som har rätt kompetens för jobben. Därför hade man behövt investera i samhället, istället för att sänka skatterna.
Vi socialdemokrater vill agera på ett helt annat sätt. Vi vill investera i kreativitet och kunskap för vi vet att det ger god utdelning, både för enskilda människor och för vårt samhälle i stort. Kvalificerad arbetskraft behövs för att samhället ska fortsätta att utvecklas.
De yrkesinriktade utbildningarna behöver bli bättre så att de svarar mot arbetsmarknadens behov. Därför behövs större samverkan mellan skolan och arbetslivet. Vi måste satsa på de unga vuxna som saknar gymnasiekompetens, likaväl som vi behöver ge de vuxna som saknar yrkesutbildning en andra chans i arbetslivet. Vi föreslår en satsning på Yrkesvux, som ska utformas så att de som har en utbildning med svag arbetsmarknad kan sadla om. Vi vill, kort sagt, att Sverige ska konkurrera med kunskap och med kompetens – inte med låga löner.
Företagande och entreprenörskap behöver stärkas för att bli en naturlig del i alla utbildningar. Fler behöver få kunskaper om vad det innebär att vara företagare. Det är inte så svårt att starta företag i dag men vi behöver modernisera regelsystemet. Det handlar till exempel om kontakter mellan myndigheter och företag.
Människors arbetslöshet måste brytas, det är slöseri med mänskliga resurser att låta folk gå arbetslösa. Många med utländsk bakgrund har svårt att få arbete, trots att de kanske har en god utbildning i sitt tidigare hemland. Därför är det angeläget att vi inrättar ett nationellt system för validering av kunskaper. Vi behöver också på ett bättre sätt skapa kompletteringsutbildningar för dem som kommer till vårt land.
Vi har idag en välfärd som är trygg och av god kvalitet. Vi har mindre klyftor i samhället än många andra länder. Vi har starka och ansvarstagande fackliga organisationer. Detta tillsammans ger oss ett bra och tryggt samhälle. Detta vill vi socialdemokrater fortsätta att bygga på, för ett nyskapande och modernt Sverige.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Roland Bäckman
Raimo Pärssinen
Per Svedberg

Inga kommentarer: