Åsa Lindestams blogg

söndag 27 januari 2008Några har reagerat på det som jag sa vid Folk försvar i Sälen om FRG och Hemvärnet.
Jag vill klargöra vad jag menar. Det är viktigt att även fortsättningsvis ha tillgång till alla de goda krafter som finns inom alla frivilligorganisationer.

Vad jag menar är att 1+1 mycket väl kan bli tre om man överenskommer om vad som ska göras. Och om vem som ska göra det. Vid olycka eller kris i en kommun så är det kommunen som avgör vad och vilka som ska göra en insats. Det gör komunen via sin räddningsledare. Det kan vara att denna tar hjälp av hemvärnet ena gången och av annan organistation en annan.

Här vill jag se att goda samtal förs lokalt med alla berörda parter från såväl kommuner som frivilligorganisationerna. Jag vill också se att det i förekommande fall skrivs avtal med dessa så att det står klart vad som kan förväntas och av vem.

Jag vill att KBM även fortsättningsvis stödjer sina organisationer men jag anser också att det inte får bli konkurrens mellan organisationerna. Med goda samtal och avtal kan så 1+1 bli mer än två. Det tjänar alla på!

Inga kommentarer: