Åsa Lindestams blogg: Skolbetyg?

onsdag 26 januari 2011

Skolbetyg?

Idag var det debatt om varför svenska 15-åringar presterar sämre nu än på många år. Socialdemokraterna hade bjudit upp till dans och debatt i ämnet.

Mikael Damberg föreslog att moderaterna och den folkpartistiske jan Björklund, skolministern, skulle sluta skylla på tidigare regeringar och ta sitt ansvar.

Sen tog han ett grepp om skolan och la våra senaste förslag:

1.) Vi ska h riktigt bra lärare
Lärarutbildningarna ska inte bara se till betyg utan även till lämplighet när de tar in nya elever till våra lärarutbildningar. Det måste finnas karriärvägar för lärare.

2.) Regeringen måste öronmärka pengar till skolan.
Kommunerna måste fördela efter behov, inte efter skolpeng.

3.) Alla måste få tillräckligt med undervisning.
Vi inför ett 10:de år i grundskolan.

4.) Ordning och reda måste in i debatten!
Skolforskning är viktigt, vi måste veta att vi angriper rätt saker och forskningen måste visa vad som är bästa metoder för att uppnå bästa resultat. Forskning ska ha status och vara lättillgänglig för alla.

Han angrep även skolministern med att han förbjudit mobiltelefoner i skolan. Istället måste vi inse att våra ungdomar lever i ett annat samhälle där mobiler även tjänar som mindre datorer och alla yrken i framtiden blir yrken som kommer att använda datorer. Så låt oss få träna och istället prata om etik och moral med våra elever..!

Inga kommentarer: