Åsa Lindestams blogg: Nato eller inte?

torsdag 18 december 2014

Nato eller inte?


Vi har varit förskonade från krig i Sverige i 200 år. Vad beror det på? En väl genomförd politik?
Det är många länder som har ett stort förtroende för vår utrikespolitik och det är av största vikt för varje land att det är så. Sverige har med diplomati, genom medling och förhandling skaffat sig ett anseende i världen som en fredlig nation. Vi är ett land som har stor respekt för FN, för folkrätten och för de mänskliga rättigheterna.

Att då ansöka om medlemskap i Nato skulle innebära en mycket stor geopolitisk förändring då vi är det tredje största landet till ytan i Europa.

 Det är viktigt att upprätthålla ordningen på sitt eget territorium, och det är också viktigt att andra länder vet att man kan lita på oss, att ordningen upprätthålls. På samma sätt är det viktigt att polis har laglig rätt att använda våld för att upprätthålla lag och ordning.
Vi står för en alliansfrihet som innebär att när vi samarbetar med andra länder och exempelvis sänder trupp till andra länder (självklart med FNs mandat) så tas beslut i Sveriges riksdag om detta. Vi står i färd med att fatta beslut om operation Atalanta nu, och även en supportstyrka till Afghanistan som stöd till den afghanska armen. Men vi ska inte delta i strider.
Vi står också i begrepp att tillsammans med Finland utveckla delar av vårt försvar i fredstid. Vi kommer att basera fartyg i samma hamnar, vi kommer att kunna kommunicera krypterat och vi kommer att fortsätta dela sjölägesinformation. Här kommer vi att steg för steg se igenom vad som behöver förändras för att vi ska kunna samarbeta så mycket det är möjligt i fredstid. Vi får därmed större möjligheter att öva tillsammans vilket vi behöver.
Vi samarbetar i stridsgrupper inom EU och just nu står vår stridsgrupp NBG15 beredd att axla sitt ansvar från januari 2015 i ett halvår framåt. Vår stridsgrupp består förutom Sverige av Finland, Norge Estland Lettland, Litauen och Irland. Övriga länder i Europa gör lika på andra tider.

 Vi övar tillsammans med Nato i NRF när vi så beslutar.

 USA ville basera missiler i Polen. Vilken betydelse hade det för det som hände i Georgien och Ukraina?

 Vad skulle då ett medlemskap i Nato kunna innebära? Vi måste säga ja till den kärnvapendoktrin som Nato står för, vi måste kunna ta emot kärnvapen på svensk mark. Gränsen mellan Nato och Ryssland flyttas närmare. Vid ett medlemskap även för Finland blir gränsen direkt i anslutning till Ryssland.

Vi får basering av kärnvapen, av främmande trupps närvaro konstant i vårt land, vi får staber från andra länder som kommer att verka i vårt land, vi får vapen, krigsfartyg, flyg, drönare på svensk mark.

Vi får en ökad spänningsnivå och förstärkt rysk närvaro i Östersjön.

 Därför är det bra med samarbete med Finland, med övriga nordiska och baltiska länder, med EU och Natos övning NRF. Men ett medlemskap i Nato skulle innebära alltför många negativa konsekvenser för vårt land.

 Åsa Lindestam

Försvarsutskottet(S) vice ordförande

21 kommentarer:

Sommarfararen sa...

Problemet är så här Åsa. När rysk militär planerar krigföring så är svensk alliansfrihet ingen parameter. Det enda som spelar roll är vilka stridskrafter som finns på vårt territorium och hur de påverkar utvecklingen i stort. Om Ryssland behöver vårt territorium för sin krigföring så kommer man att att ta det - om man kan dvs? Varför skulle man inte kunna? Om vårt försvar är för starkt, av egen kraft eller för att våra allierade har förstärk oss, så går det inte. Varför är det för Ryssland relativt svårt att ta Sverige? Jo, man måste ha s k luftherravälde för att säkra att luftlandsättningsförband och marinförband kan ta sig över Östersjön till Sverige utan att nedkämpas på vägen. Detta kräver t ex att det Svenska Flygvapnet måste vara utslaget samt vårt (idag obefintliga) kvalificerade luftvärn (luftvärn med lång räckvidd). Är Natoplan i Sverige så är det i princip omöjligt för Ryssland. Ryssland har idag ca 800 jaktplan varav de flesta är sämre än Natos och Sveriges jaktplan. De kan dessutom nyttja ca 500 mot Europa eftersom de inte kan lämna östra och centrala Ryssland oförsvarat. Med ca 400 plan (Norden har gemensamt ca 250) så klarar inte Ryssland att skaffa sig luftherravälde över Östersjön. Nato kan idag inte försvara Baltikum om man inte har tillgång till svenskt territorium. Detta är ett faktum som nu både rysk samt Nato militär är allt mer medveten om. För Ryssland så innebär detta att ett anfall mot Baltikum omedelbart även kräver ett anfall mot Sverige. Detta i syfte att förhindra att Nato får tillgång till Svenska baser. Anfallet kommer troligen att bestå i tagandet av nyckelpositioner i Sverige som t ex Gotland samt massiva anfall med taktiska robotar mot våra flygbaser, flygplatser samt annan kritisk infrastruktur i syfte att lamslå samhället. Anfallet kommer att komma plötsligt och troligen kamoflerat som en "blixtövning", dvs av den typen som Ryssland genomförde förra veckan. Vår beredskap för detta scenario är idag närmast obefintlig och här är de värsta syndarna S och M. Som ett litet exempel - S avvecklade toppmodernt kustartilleri som hade kostat mångmiljardbelopp att bygga och som nu behövs. Ta ett enda kustartillerifort som exempel - ERSTA-batteriet vid Slite hamn. Byggkostnad 1 miljard - 3 artilleripjäser och under dessa 5 våningar insprängt i berget. Om bara 1 pjäs är operativ så kan en fiende inte landstiga vid Slite. Fortet förstördes på order av S-regeringen för 10 år sedan till en kostnad av ca 25 miljoner. All materiel revs ut samt att man gjöt igen ingången. Idag så skulle vi verkligen behöva det fortet... Det fanns ytterligare 5 ERSTA-batterier som förstördes på samma sätt. Kostnaden för att hålla dem i bruk var ca 60 000 kr per batteri och år, dvs kostnade var mindre än räntekostnaden för förstörandet. Detta är naken inkompetens. Det kan vara så att vi nu befinner oss i ett skymningsläge, en förkrigssituation och Sveriges extremt bekymmersamma läge beror till största del på inkompetenta politiker. Det lackar nu mot extraval - varken S eller M kommer att få min röst.

Sommarfararen sa...

Som komplement - ERSTA-batterier
http://sv.wikipedia.org/wiki/12_cm_tornautomatpj%C3%A4s_m/70

Jan Banan sa...

Åsikten att vi klarar oss bra - bara vi inte provocerar Ryssland - kommer jag så väl ihåg från 70-talets lyckade utrikespolitik, där vi markerade så mycket vi kunde mot våra vänner och kramade alla världens diktaturer.

ErikG sa...

" USA ville basera missiler i Polen. Vilken betydelse hade det för det som hände i Georgien och Ukraina?"

Varken Georgien eller Ukraina var/är med i NATO, och vi i lilla Sverige har ingen möjlighet att hindra två andra länder från att göra överrenskommelser om utplacering av robotar. Med ditt argument skulle alltså Ryssland se sig nödgat att anfalla Sverige om USA placerar robotar i Norge. Är vi med i NATO är tröskeln för att anfalla oss i avskräckande syfte betydligt större, eftersom ett anfall mot Sverige då är ett anfall mot Norge, Storbritannien, USA, Frankrike etc.

Beträffande kärnvapen finns det inget som tvingar oss att ha det. Det finns inga kärnvapen i Norge, Tjeckien, Ungern eller baltikum heller.
Vad utländsk trupp på svensk mark anbelangar så övar vår försvarsmakt redan idag tillsammans med NATO-länder på både svensk så väl som utländsk mark, och detta anses som mycket viktigt för vår försvarsmakt. Är vi med i NATO är det ju bara naturligt att det internationella samarbetet intensifieras. NATO-medlemskap kommer inte att innebära att ett annat NATO-land kommer ta sig rätten att bygga baser på vårt område utan vårt medgivande. Men det ligger ju i sakens natur att man i och med ett NATO-medlemskap kommer få ett nytt strategiskt synsätt, där vi kan se det gynsamma i att låta NATO-flyg basera på Gotland eller NATO-fartyg öva utanför vår kust.

NATO är redan idag våra kompisar i den internationella arenan, att vi bara står bredvid och låtsas att vi är en i gänget när vi lika gärna kan komma in i gemenskapen på riktigt är mig en gåta. Vi är definitivt, tack vare den katastrofalt inkompetenta försvarspolitik som skett de senaste 15-20 åren, inte kapabla att stå på egna ben.
Kom igen och argumentera mot NATO när vi har en civil och militär beredskap som vi kan känna oss trygga med, för "en vecka på en begränsad plats år 2020 om vi får 50 miljarder till" och "livsmedlet räcker i 2 dagar, bränslet lika så" är inget jag som medborgare i landet Sverige känner mig trygg med.

Åsa Lindestam sa...

Hej Thomas o tack för kommentarerna. Läget är bekymmersamt och det känns ju lätt att med facit i hand säga att de som beslutade gjorde fel. Jag tror att ingen så gott som kunde ana att någon ville starta krig igen efter allt som hänt.
Men nu är vi här och nu. Vi kan inte varken döma eller drömma oss tillbaka till förr, vi har de materiel vi har och det hjälper inte att förbanna den nedrustning som varit. Vi måste bygga på det vi har och på framtiden.
Jag är tacksam för dina o övrigas kommentarer, hoppas många läser och är/blir intresserade av dessa stora svåra frågor.
Vi håller just nu på att analysera ÖBs skrivelse som var svaret på Försvarsberedningens rapport. Några av oss sätter sig ner o försöker komma fram till ett förslag, en inriktningsproposition som sen ska passera riksdagen. Vi vet inte när på grund av det rådande läget. Regler vi har o har haft är satta åtsidan, så det är lite oklart läge än när vi kommer att rösta om proppen.
Att du röstar tycker jag är bra, förstår att du inte lägger din röst på stabilitet utan nåt annat och det är upp till dig.
Jag vill inte ha ett oroligt samhälle, jag vill ha ordning och reda vilket vi inte har nu längre. Tänker fortsätta blogga så ofta jag kan o hinner, hoppas på fortsatta kommentarer o i den mån min tid räcker så svarar jag.

Unknown sa...

Tack Thomas B, för att du skrev ned all info jag själv ej orkade skriva.Försvaret måste stärkas, militärt såväl som civilt. Detta kommer att kosta mångmiljardbelopp, dock ej i närheten av vad förlorad frihet eller förstörd infrastruktur kommer att kosta. Heder åt Peter Hultkvist, som väljer att inte skönmåla, i övrigt är det än så länge bara ett (!) Riksdagsparti som vill ge försvarsbudgeten en ökning värd namnet, vilket är förvånande,. Och att ingen kunde förutse nuvarande instabilitet i vårt närområde tror jag inte ett spår på. När man har underrättelsemateriel att tillgå, och är kunnig i vår moderna historia så kan man se saker ganska tydligt, förutsatt att man VILL se dem förstås. Försvarets resurser måste öka omgående. Det finns andra budgetområden som är mindre viktiga än att "spara på hemförsäkringen", eller,,,,,,,,,?

landsbygdsbo sa...

Tack för intressant läsning. Ska vi vara alliansfria så måste vi dock ha ett försvar som signalerar att vi reder oss själva i händelse av konflikt. Har vi verkligen det i dagsläget? Vi har redan medverkat i NATO-ledda operationer (bl.a. Libyen). Vi står våra nordiska NATO grannländer nära. Vår militära utrustning är framtagen i samarbete med NATO-länder(t.ex. JAS) Är steget till medlemskap verkligen så stort?

Band sa...

Hej Åsa. Jag är en liten liten kugge i det stora maskineriet som ledsnat på den politiska rappakaljan i försvarsfrågorna.
Efter att ha läst ditt inlägg gick jag i taket och såg mig föranledd att kommentera på min lilla lilla blogg. Blogginlägget har i skrivande stund nått "något erkännande" och sprids på twitter. Eftersom jag där i princip påstår att du pratar strunt i Nato-frågan känner jag det vara på sin plats att påtala dessa mina påståenden. Du är välkommen att där kommentera eller förtydliga.(Tänkte även föreslå "be om ursäkt för felaktigheterna" men just sånt verkar inte ligga för försvarspolitiker så jag gör mig inga stora förhoppningar i det avseendet.)
Allt återfinns på:
http://pappaband.blogspot.se/2014/12/asa-lindestam-s-hittar-pa-om-nato_19.html?m=0

Unknown sa...

Hej Åsa! Grattis till din nya viktiga post. Jag hoppas du läser in dig ordentligt på området så att du kan bidra på området för Sverige. Peter Hultqvist har gjort ett fantastiskt jobb hittills. Jag och flera andra har reagerat på en del av dina uttalanden som har direkta faktafel men jag är rädd att du läser vår säkerhetspolitiska situation och försvarets situation helt fel.

För 15 år sedan hade ett ordentligt försvar, förvisso med vissa brister, men som kunde försvara Sverige. Idag har vi bara någon enstaka procent kvar av den förmågan. Att bygga upp ett försvar på en basal nivå kommer att kosta många tiotals miljarder årligen. ÖBs förslag inom ramarna är alltså inte ett bra försvar utan en lösning som gör att organisationen inte kolapsar i närtid. Med den organisationen kan man troligtvis försvara sig mot en svag angripare mot en mindre ort i Sverige.

När det gäller Nato så finns inga krav att man måste ha andra länders kärnvapen på sin mark. Jag förstår inte varför det finns en sån aversion hos dig för den demokratiska sidan. Du är väl medveten om att Nato är nästan samma länder som EU. Kärnvapendoktrin har Ryssland och hoten kommer från Putin som senast i år har hotat med det. utifrån doktrin och tidigare planer är inte Sverige undantaget som kärnvapenmål oavsett Natomedlemskap. Ryssland mullrar och tokrustar för krig med väst. Vi kan inte stå oförberedda eller acceptera en misshandelsrelation.

Henrik

Unknown sa...

Var lite snabb när jag skrev. Jag menar förstås flera tiotals miljarder i tillskott utöver den nu planerade budgeten. De hittills planerade tillskotten på några hundra miljoner innebär i praktiken fortsatt nedrustning. Jag tar upp detta pga dina repliker i riksdagen.

Åsa Lindestam sa...

Tack alla för synpunkter. Jag är mycket medveten om att vi behöver mycket mer till försvaret och att starka önskemål finns från många håll om detta.
Orsaken att jag skriver på min blogg är just att jag vill ha upp debatten om försvar men också säkerhetsfrågorna vilket inte alltid går parallellt, varken i diskussionen eller i hur vi använder vår budget.
Det kommer en debatt i riksdagen om säkerhetspolitiken den 22/1.
Några av er jag träffar eller pratar med via sociala medier har ett perspektiv, som politiker måste jag ha fler. Jag ser vad ni skriver här, jag förstår hur ni tänker tror jag och jag funderar över detta. Men jag funderar också över er ton i vissa inlägg och jag tar inte notis över de inlägg som har en oförskämd ton. Skriver man så illa kan det inte vara nåt att lyssna på. Det gäller nog lika i alla organisationer, de oförskämda ignoreras. Men reflekterande genomtänka saker tas emot av alla och såna kan påverka.
Jag är som sagt tacksam över diskussion, det är bra att ni tycker tvärtemot mig för det berikar debatten. Att tiga är att samtycka.
Sen instämmer jag i lovord till vår försvarsminister, han gör ett mycket gott jobb.

Unknown sa...

All heder till dig Åsa för att du svarar på din blogg och att du är intresserad av vad som sägs. Det finns många med en hel del känslor kring försvaret och tonen kan lätt bli uppskruvad. Bra att du säger ifrån. Försvarsberedningen har en svår uppgift med mycket att ta hänsyn till nu framöver.

Band sa...

Hej igen. Väl medveten om att jag kanske kan räknas till de oförskämda tycker jag ändå att du bör kommentera det som jag mfl påstår är rena felaktigheter i din Bloggpost om Nato.

Urban Larsson sa...

Höj försvarsbudgeten till 2% tills försvarsmakten känner sig hyfsat nöjda...Går vi med i nato kommer vi få höja till 2% samt flyga runt med folk runt om på klotet i olika oroshärder som andra nato land tycker är jätterättfärdiga. Nä bilda försvarspakt med finnarna istället och se till att vi två kan försvara oss mot "den lede fi" Titta på vad finnarna har och titta på va vi har.Går vi ihop så skaffar vi ju då komplementerande utrustning så att vi tillsammans blir mycket duktiga. Ingen i sverige kommer sitta på arslet ändå om finnarna blir anfallna så argumenten emot finns inte (Om inte finnarna tycker vi är för sopiga förståss)

jan-olov sa...

Åsa,

Hur resonerar och reflekterar Socialdemokratin i Norge och Danmark
över sitt Nato medlemskap?
Använder dom de argument du anför mot Nato?
Jag följer Norsk och Dansk press men kan inte på rak arm påminna mig att de publicerats artiklar med de invändningarna mot Nato du använder.

Jag tror att de skulle vara en god ide att S regeringen inbjöd Jens Stoltenberg Nato C till ett Nato seminarium med alla politiska partierna för att öppet utan låsningar lyssna till en Norsk socialdemokrat syn.
Våra länder är väldigt lika varandra.

Uppskattar precis som flera tagit upp att du har en öppen blogg och svarar på blogginlägg

Passar också på att önska dig en fridfull och avkopplande jul

Mvh/ Jan-olov Holm

GeoTaifun sa...

Tycker inte vi skall vara med i NATO. Ser ingen som helst argument för detta när vi nu passerat 200 år i fred. Spar dom slantarna till annat.

Unknown sa...

Vi har sedan länge,ingen förmåga att hävda vårt eget territorium, och en indikation (om man läser tidningarna) är att någon höjning av försvarsbudgeten kan eventuellt utebli. Vi måste med i NATO snarast, då vi annars är helt utelämnade att sköta vårt eget skydd. Mvh P

Martin Gustavsson sa...

För bövelen grabbar!

Klart att vi måste göra den centraleuropeiska välkända historiska "hälsningen" för Gross-Schweden och gå med i Nato och invasionen av den lede Fi. Katastrof att vi inte gjorde det förra gången det begav sig för då hade det kanske varit mer ordning på medborgarna.

Borgarna är redan tända likt julgranar precis såsom förra gången det begav sig i Tyskland 1933. Haleluleja! Samtidigt har det potential att lysa upp den dunkla stämningen ännu mer med en kärnvapenmakts trupper inkilade här och var i riket.

Planer på att skjuta först från Natohåll gör ju att det nästan blir ett garanterat fyrverkeri som stundar och då måste man till varje pris vara med.

Tacksamhet att S&M medvetet rustat ner Sverige till en bananrepubliks försvarsförmåga dessutom och skapat det problem vi nu står inför. Detta ger rätt slags incitament idag att äntligen få leka med de stora grabbarnas leksaker. (En klockren medveten Problem-Reaktion-Lösning som kossorna i TV-soffan köper rakt av)

Henry Kissinger som installerat mer robusta militära styren runtom i världen, genom ska vi säga "intressanta metoder" som liknar det som Olof Palme och Anna Lindh råkade ut för, kommer säkert ge våra mer "anpassade Socialdemokrater" medalj på Bilderbergruppens nästa möte.

Demokratiska öppna samtal ska vi inte ha! Rak kanon! Mat i bunkrar och totalförsvar kan vi tänka på sedan! Huvudsaken vi har drönare som övervakar oss och skyddar oss och att det smäller till ibland här och där.

Tjo!

/Sveriges kompani

Unknown sa...

Det är löjligt att höra att vår sk. neutralitet har tjänat oss väl. Vad tillät vi under andra världskriget? Jo transitering av tyska tåg, utlämning av balter m.m
Vi har aldrig varit neutrala, bara smitit undan det gemensamma ansvaret att bekämpa diktaturer. Vi kan inte försvara oss ens i några timmar, ryssar kan hur enkelt som helst ockupera stora delar av Sverige på mindre än någon dag. Finns bara ett sätt att bevara vårt oberoende och demokrati, anslut snarast Sverige till NATO. Det är det enda som Putin respekterar och avskräcker! Säkert skulle även Finland ansluta sig också.

Anders H

Theresa williams sa...

Hej, jag är Theresa Williams Efter att has varit i relation till Anderson i åratal, bröt have upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men have vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta in stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa in stavning för att få tillbaka honom, men jag är den typ som aldrig trodde att jag stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jagmailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till hon som som var hur vi började cam tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för in sådan person genom att referer honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskastern som hjälpt mig med mitt eget problem.Hans email: {drogunduspellcaster@gmail.com} du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.
1) kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) Bindande stavar
6) Breakup Spells
7) Förvisa in tidigare älskare.
8.) Du vill bli befordrad på ditt kontor
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
genom {drogunduspellcaster@gmail.com}

REMY.CREDIT sa...


BEHÖVER DU ETT DRIVT LÅN EMAILL OSS NU FÖR DIN FASTLÅN
(remy.credit111@gmail.com) whatsapp: +46769618757
behöver du ett lån ??, Vad är dina finansiella behov? Vi ger ut lån från minst 1000kr till högst 100.000.000,00kr med behaglig varaktighet som sträcker sig från 1 till 50 år till en mycket reducerad ränta på 2%. Behöver du ett affärslån? Behöver du ett personligt lån? Vill du köpa en bil? Vill du refinansiera? Behöver du ett inteckningslån? Behöver du ett enormt kapital för att starta ditt affärsförslag eller utbyggnad? Har du tappat hoppet och tror att det inte finns någon väg ut och dina ekonomiska bördor fortfarande kvarstår? Tveka inte att kontakta oss för eventuellt affärssamarbete Kontakta oss via e-post: remy.credit111@gmail.com whatsapp: +46769618757 Vi har ett lån till dig