Åsa Lindestams blogg: Att slösa med pengar, särskilt andras..

torsdag 9 juli 2009

Att slösa med pengar, särskilt andras..


En summering av vad som hänt med försvarspolitiken kan göra vem som helst mörkrädd: inga partiöverläggningar, bort med plikten innan pliktutredningen sa sitt, hafsverk med vad vi behöver i försvarsmaktshänseende.


Varför får inte försvarsmakten några prioriteringar vad gäller utlandsstyrkans uppgifter? I den nya nationella strategin gjordes inga prioriteringar av vilken typ av insatser som FM ska göra och inte heller vart detta ska ske. Hur ska då FM veta vilken kompetens de ska upprätthålla? Vilken material ska finnas för dessa uppgifter? Hur ska logistiken se ut? Vad ska de tänka på att träna inför både vad gäller korta insatser som Somalia och Tchad och de längre när det gäller Afghanistan?


Det här gör att det kostar mycket pengar idag när allt blir kvar och det är en oförmåga att välja och att välja bort. Istället blir det felprioriteringar och nödlösningar som gäller.


Biståndsminister Gunilla Carlsson har valt väg när det gäller kvinnor: FNs resolution 1325 ska införlivas under ordförandeskapet även i andra länder. Det är bra. Samtidigt är det intressant att läsa Wisemans blogg om Tyskland och fruktansvärt med de dödsoffer som har krävts av kvinnliga soldater.


En prioritering har FMV gjort så här långt och den känns fel: Patria istället för Hägglunds...

1 kommentar:

Unknown sa...

Varför välja SEP?

Man ska inte köpa SEP i första hand för att stödja svensk industri eller minska arbetslösheten. Man ska köpa SEP för att det är ett mycket bättre och billigare fordonssystem.
Anledningen till att SEP anses dyr, när den i värkligheten är billigare än konkurrerande fordon är att FMV tagit med NRE kostnad, dvs utvecklingskostnaden i priset.
AMV, 113 fordon 2,6 miljarder = 23 miljoner st.
SEP, 113 fordon 3,6 miljarder, varvid en extra miljard i NRE(Elhybrid drivlina)räknas med i detta belopp, dvs 113 SEP = 2,6 miljarder, 23 miljoner st. Detta är den initsiella kostnaden, vilket är högt pga SEPs modulsystem, men vilket gör att det i slutändan när man har de olika varianterna får ett mycket billigare system på sikt.
Det säjs även att SEP förlorade på prestanda, detta är helt fantastiskt påstående som är 100% felaktigt. Jag kan ta det absolut viktigaste egenskaperna och jämföra:

Skydd:
AMV klarar STANAG 3a/b och som option 4a/b innan fordonet når maxvikt, men drivlinan ligger helt öppen vilket påpekats tidigare. SEP klarar STANAG 4a/b i standardutförande och har pga sin låga vikt möjlighet att öka över nu satta STANAG normer till 12 resp 15 kg mina.
SEP kan utrustas med div olika RPG-7 skydd, bla aktiva och elektriska som slår ut mot kommande projektiler. Se tex film på youtube.
SEP skyddar viktiga komponenter i drivlinan för att fordonet skall kunna framföras bort från en minsprängning följt av ett bakhåll. AMV har inga skydd för för tex drivlina.

Mobilitet:
AMV har svängradie på 23m, SEP 16m, detta var ett av de krav FMV drev mkt hårt och sedan släppte på. Just svängradie har varit ett mycket stort problem i Irak bla när dessa fordon inte kan följa vanlig stadskörning utan måste stanna och ta om. Mycket farligt pga tiden i hotområde ökar och ett stillastående fordon är mycket lätta att träffa.
SEP har också pga detta den sk pivotsvängen vilket gör att den kan göra en 180° på fläcken vilken skall användas i sådana miljöer där hot plötsligt uppenbarar sig framför fordonet.
SEP har Nivåreglering för minsäkert läge vilket ökar den redan extremt höga markfrigången till ca 700 mm!!
SEP har längre fjädringsväg vilket ger bättre framkomlighet.
SEP har 4ton lägre vikt med samma skydd och utrustning.
SEP är 1,5 m kortare.

Lastkapacitet:
SEP väger utan last och skydd ca 12ton, AMV 16 ton. detta betyder att SEP kan ha 4 ton mer i lastvikt och skydd vilket nämnts tidigare. Detta gör att med samma skydd och utrustning kommer fordonet alltså att väga 4 ton mindre vilket ger betydligt lägre bränsleförbrukning, mycket bättre framkomlighet, bättre komfort, högre hastighet, mindre slitage, mm.
I Irak och Afghanistan där man kör på mjuka underlag som sand och sten kommer vikten att vara avgörande för framkomligheten. SEP kommer att göra ett mycket bättre jobb där, och i liknade miljöer.
Jag hoppas alla förstår att det FMV och regeringen gör just nu är att de väljer kortsiktigt sparande som kommer att ge döda och lemlästade svenska soldater eller ett Bra fordonsystem för framtiden som kostar lite mer i initialskedet

Erik