Åsa Lindestams blogg: Försvarsmateriel

torsdag 28 november 2013

Försvarsmateriel

Lämnar in denna idag som skriftlig fråga:


Försvarsmakten och Försvarets Materielverk har tillsammans utrett behov av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel. I senaste budget och i Perspektivplan finns bland annat beslut om att Sverige ska ha 7 korvetter. I budget fanns summor angivet för att sätta igång detta. Även ombyggnation av sex bevakningsbåtar finns med i både budget o PerP.
 
Försvarsmakten har prioriterat bland annat detta.

Om budget överstiger 200 miljoner kronor måste beslut fattas även av regeringen. Så är inte fallet. På fråga i försvarsutskottet fick vi veta att regeringen prövar detta och stundtals säger regeringen nej till förslagen. Därmed blir material med tiden obrukbart och inte heller nyinskaffat.

 Min fråga är:

 Avser försvarsministern att snarast tillsammans med regeringen fatta beslut i enlighet med Försvarsmaktens prioritering?
 
 
Nu är det bara att vänta på ett icke-svar!

6 kommentarer:

jan-olov sa...

Åsa

Stort tack att du sätter blåslampan på försvarsministern.
Detta förhalningsbeteende får operativa konsekvenser.
Det kan vi defintivt inte i nuvarande närområdesutveckling acceptera.

Kn jan-Olov Holm

Unknown sa...

Tack Åsa. Hoppas på fler blåslampor, läget inom FM är allvarligt. Förmågor tar tid att bygga upp. Alliansens ointresse är skrämmande och cyniskt.

Unknown sa...

Åsa, har Du någon kommentar till den senaste fräna Finska kritiken gällande SVERIGES AVSAKNAD AV FÖRSVARSFÖRMÅGA?

jan-olov sa...

Jag ställer samma fråga som Peter Karlsson.


Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Unknown sa...

Bra att man uppmärksammar regeringens usla säkerhets- och försvarspolitik. Men jag får lite dålig bismak av valfläsk....

Åsa Lindestam sa...

Hej killar! Bra att ni hör av er! Tack för det! Jag är djupt oroad, både för personalläget och för materialläget. Om det kallas valfläsk så vet inte jag... Vi måste ju reagera när det bär åt fel håll! Det gjorde vi redan i Sälen januari 2013, vi vill ha en utredning om personalläget. Det får vi nu, om än i sista andetaget. Tyvärr ingen redovisning förrän hösten 2014. Material också: vi vet att korvetter o vedetter behöver vidmakthållande. Men regeringen överprövar o dröjer, avvisar o tar inga nya beslut. Valfläsk? Konstigt resonemang! Jag tror (M) ville väl men det håller på att spåra ur, deras politik håller inte. Då måste vi agera! Med de verktyg vi har!