Åsa Lindestams blogg: Marinen och vidmakthållande

måndag 18 november 2013

Marinen och vidmakthållande

Ställde frågan till Carl von der Esch (är Karin Enströms högra hand, träder in i hennes ställe när hon inte kan, är politiskt tillsatt) om varför de inte tar beslut i regeringen när FM har fått pengar i budget men investeringen överstiger 200 miljoner o ska vidmakthålla material.

Han svarade att det är så att beredningen till regeringen tar lång tid, de utreder till detaljnivå, och ofta kommer de fram till att material inte ska vidmakthållas utan bör nyanskaffas o då blir det inget beslut.

Kändes som ett halvt ärligt svar, det drar ju ut på tiden och det blir inga beslut och marinen väntar och väntar...

3 kommentarer:

TobbeT sa...

Bra. Men ställde du någon följdfråga varför regeringen har detta arbetssätt?
Varför går pengarna tillbaka till Borg och statsapparaten vid ickebeslut när FM redan redovisat behovet och summan i sin budget?
Menar regeringen att felet är försvarets?
Vad händer med de korvetter som ligger och väntar på investering?
Riksdagen har ju trots allt tagit beslut om att vidmakthålla 7st korvetter och inte 5st eller ännu mindre.

Åsa Lindestam sa...

Jag fick inte den möjligheten då. Däremot tackar jag för dina frågor o kommer att använda dem i riksdagen som "fråga" eller interpellation.
Men vad menar du med frågan "menar regeringen att felet är försvarets?" Esch påstod aldrig det.
Kolla in Peter Jeppsson med, vi jobbar på!

Skipper sa...

Bra Åsa!

Det är beklämmande att regeringen stoppar fingrarna i syltburken. ViI har en hel myndighet (FM) som är experter på det som rör det operativa behovet.

Vi har en annan myndighet (FMV) som enbart sysslar med försvarsmateriel och ska omsätta Försvarsmaktens behov till, i det här fallet materiella åtgärder.

Åtgärderna i stort finns sedan länge kommunicerade i regleringsbrev och i Försvarsmaktens långsiktiga materielplan. Det är således inga nyheter för regeringen som kommer.

Att regeringen då stoppar fingrarna i syltburken och ska OMPRÖVA vad två expertmyndigheter kommit fram till, och detta genom enskilda handläggare på departementet är inget annat än en katastrof och slöseri med dyrbara resurser!

Regeringen måste lära sig vad uppdragstaktik är och börja tillämpa detta omedelbart. Regeringens trovärdighet sjunker ytterligare när jag läser vad Carl von der Esch har sagt! Tragiskt!