Åsa Lindestams blogg: Vidmakthållande och nyanskaffning, svar från ministern

onsdag 4 december 2013

Vidmakthållande och nyanskaffning, svar från ministern

Lägger ut detta så att ni kan hjälpa till att formulera ytterligare frågor eller interpellationer. Kan väl säga att jag inte är nöjd, tycker inte att svar gavs på det jag frågade om...men jag kan väl bli skapare!

Så här blev svaret på min fråga;


Svar på fråga 2013/14:153 av Åsa Lindestam (S) Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel

 

Åsa Lindestam har frågat mig om jag avser att tillsammans med regeringen snarast fatta beslut i enlighet med Försvarsmaktens prioritering.

Den 13 november i år besvarade jag en likartad fråga från Peter Jeppsson angående modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall (riksdagsfråga 2013/14:100).

Visbykorvetterna är under leverans i version 5, vilket förbättrar den samlade förmågan till ytstrid. Regeringen har även fattat beslut om halvtidsmodifiering av röjdykfartygenSpårö och Sturkö samt stridsbåt 90. Vidare har regeringen utökat den ekonomiska ramen för anskaffningen av en ersättare till signalspaningsfartyget Orion.

Försvarsmakten har budgeterat för halvtidsmodifiering av två korvetter av Göteborgsklass och ombyggnation av ytterligare två till vedettbåtar. Försvarsmaktens budgetunderlag behandlar inte ombyggnation av sex bevakningsbåtar. Försvarsmaktens perspektivstudie berör inte någon av de ovan nämnda åtgärderna.

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten beslutat att myndigheten ska framställa om regeringens medgivande för beställning av objekt och verksamheter som medför ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor eller i övrigt är av strategiskt betydelse. Regeringen tar löpande ställning till Försvarsmaktens förslag till materielinvesteringar när beredningskravet i regeringsformen och förutsättningarna för ett för verksamheten bra beslut i övrigt är uppfyllda.

Regeringen har sedan 2006 fattat beslut om betydande investeringar i Försvarsmaktens materiel för att säkerställa militär operativ förmåga. Regeringen tillsatte i maj 2013 även en särskild utredare med uppdraget att lämna förslag till förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 2013:52). Syftet är att åstadkomma en mer ändamålsenlig ordning för styrningen av Försvarsmaktens materielinvesteringar samt öka möjligheterna för riksdagen och regeringen att fatta investeringsbeslut på strategisk nivå.Det är av stor betydelse att omsättningen av marinstridskrafternas materiel svarar mot den långsiktiga planeringen för marinens och Försvarsmaktens samlade behov.

 Stockholm den 4 december 2013

 Karin Enström

7 kommentarer:

Bosse59 sa...

Hepp, klara besked för den som förmår läsa nyspråket. Sedan länge planerat och budgeterat underhåll genomförs med några års fördröjning av budgetskäl och utmålas då som nysatsning. Varje materielsystem som tillslut får sitt försenade underhåll reduceras samtidigt med 50-70% och resten skrotas diskret.
HMS Orion var väl planerad för skrotning redan för 10-talet år sedan tillsammans med systerfartyget "U/F Asbest"? (Fiskeriverkets U/F Argos) Ytterligare en fantastisk satsning isåfall.

Åsa Lindestam sa...

Bra! Fler exempel?

Unknown sa...

Hej Åsa. En sak som är avgörande för att FM överhuvudtaget skall kunna verka är ett fungerande "skalförsvar", i vårt fall ett försvar mot kulbanemissiler, kryssningsrobotar och liknande. Som läget är nu är vi "sittande fågel" Denna fråga bör ha hög prioritet. Mvh Peter

Unknown sa...

En fråga till: Ett av Alliansens (läs Moderaternas) starkaste argument för att försvara sin egen vanskötsel av FM, är att "De rödgröna planerar för miljardnedskärningar av FM". Hur tänker Ni bryta udden av detta argument?

TobbeT sa...

Åsa du frågar efter fler exempel.
Listan kan väl göras hur lång som helst. Frågan är vad nuvarande regering (Alliansen) och kommande (Vänstern/Grön) kommer göra för att ta itu med det upparbetade materielberget som flyttas fram hela tiden. Vad kan det vara uppe i; 50 miljarder?
Hur kan man t ex gå från 26 banddrivna haubitsar (bandkanon) och femtiotalet fälthaubitsar (FH-77B) till totalt 24st hjuldrivna Archer (i framtiden)? Denna hjuldrivna variant har sina begränsningar i Norrlands inland där den placeras och lämnar övriga Sverige utan artilleri! Under 80-talet hade vi runt 200 pjäser utspridda, nu 4!
Vad avser ni göra med behovet av moderna transportflygplan, utöver det nordiska samarbete som nu initierats? Det är en mycket gammal flygplansflotta som behöver ersättas, även för våra internationella hjälpbehov.
Är socialdemokraterna nöjda med regeringens bristande hantering av flottan? Ersättaren till Orion har fortfarande inte beställts och behovet av fler nya ytstridsfartyg är stort.
Anser socialdemokraterna att Sverige, precis som Finland, bör införskaffa kryssningsrobotar för våra flygplan och korvetter?
Och så här kan man hålla på...

Åsa Lindestam sa...

Hej Tobbe! Bra frågor...men nu har inte vi regeringsmakten o ansvaret. Vi ska verka som blåslampa på regeringen, och det har vi gjort! Men vi har också lagt förslag vad gäller budget om att nästa år kommer vi inte att ha så många soldater utomlands o föreslår därför att dessa planerade pengar som budget ändå är ska föras till förband o material. Visst behövs mycket mera men det ska ses som en viljeyttring.
Vi anser också att Sveriges försvar börjar i Sverige!
Vi vill peka ut ett antal nationella säkerhetsintressen o därmed undanta dem från EU-regler, paragraf 346. Vi har jobbat hårt för att soldaters villkor, lön, Civilt meritvärde, möjlighet till studier osv är helt nödvändiga för att få stopp på avhopp.
Vill du veta mer kan du följa debatten i kammaren på tisdag, vi ska då debattera Försvarets budget. Det är många på talarlistan!

Unknown sa...

En vädjan till dig Åsa som sitter i försvarsutskottet: Försvarsmaktens volym måste öka, på i stort sett alla områden såväl som enheter. Du skall få allas vårt förtroende att framföra det. Trevlig helg //Peter