Åsa Lindestams blogg: Helikopterförmåga vid större kris?

onsdag 27 oktober 2010

Helikopterförmåga vid större kris?

Skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors
Försvarsmaktens helikopterinköp och samhällets förmåga att hantera kriser
Sverige lider idag brist på helikopterförmåga. Detta har konstaterats av såväl oberoende experter som av försvarsministern. Om Sverige idag skulle råka ut för en större samhällskris som kräver helikopterkapacitet likt den vid Estonias förlisning, så finns det inte resurser att tillgå. Anledningarna är flera.
På försvarsområdet ligger en försenad nordisk upphandling av helikopter 14 som vid beställandet ej ännu fanns utvecklad än mindre gripbar.
För att råda bot på denna brist så deklarerade försvarsministern i april sin avsikt att inhandla befintliga helikoptertyper för att snabbt tillgodose Försvarsmaktens behov av medeltunga helikoptrar. Idag pågår en upphandling där både Sikorsky och Eurocopter enligt media har lagt anbud.
Helikopterutredningen SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst, tydliggjorde den brist som finns på såväl samordning som struktur för samhällets behov av helikopterförmåga. Vilka slutsater regeringen dragit av utredningen är oklar. Tydligt är dock att Försvarsmakten inte längre har uppdraget att dimensionera sin förmåga efter civila behov. Försvarsmakten har emellertid uppdraget att stödja det civila samhället vid en större kris. Ett rimligt förhållningssätt för ett maximalt användande av skattebetalarnas pengar.
Av denna anledning vill jag fråga försvarsministern; På vilket sätt ökar samhällets förmåga att hantera kriser med Försvarsmaktens inköp av nya medeltunga helikoptrar och vilken samordning sker vid uppköpet med de delar av samhället som skulle kunna kräva stöd av Försvarsmakten vid en större samhällskris?

6 kommentarer:

ElBarajag sa...

ÖB - brobyggaren…

I ljuset av Claes Lönegårds insatta artikel i tidskriften Fokus (http://www.fokus.se/2010/10/nar-forsvaret-tog-makten/), om hur överbefälhavaren till stor del styr konungarikets försvars- och säkerhetspolitik, framstår den senares uttalande i dagens upplaga av DN som minst sagt intressant:
”– Folket här i byn kan lita på att vi kommer att stanna här, sade överbefälhavare Sverker Göranson när han besökte den svenska utposten väster om Mazar-i-Sharif i tisdags.
– Den här operationen kommer att ta mycket lång tid och i framtiden ser vår närvaro kanske inte ut som i dag. Men vi kommer att finnas kvar här.”

Därutöver ger han en utfästelse om att Sida alternativt försvaret skall bekosta ett brobygge över floden Balkh.

Detta innan statsministern och utrikesministern slutfört samtalen med Mona Sahlin och den övriga oppositionen om Sveriges fortsatta engagemang i Afghanistan, innan Utrikesdepartementet den 4 november avlämnar regeringens proposition om fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), innan riksdagen slutbehandlat regeringens proposition.

Anmärkningsvärt?

I stället för att interferera i den parlamentariska beslutsprocessen borde överbefälhavaren möjligen prioritera att överbrygga den klyfta som, med anledning av debaclet med införandet av den internationella tjänstgöringsskyldigheten, nu gapar avgrundsdjup mellan försvarets personal och ledning.

Åsa Lindestam sa...

Ja, jag tänkte faktiskt samma sak när jag läste reportaget. Det är ju faktiskt Riksdagen som beslutar och än är det inte klart. Och vem betalar bron? Försvarsmakten? Undrar just hur det går till...

ErikG sa...

Angående helikoptrarna.. nu är jag ju inte försvarsminister, men eftersom jag ska vara med och betala för dem kan jag kanske få säga vad jag tycker?

Jag tycker att helikoptrarna först och främst ska klara av KRIG. Detta låter kanske som en självklarhet, men de flesta av våra tidigare helikoptrar inom FM har ju varit rustade för FRED och således nära på oanvändbara i KRIG. (I alla fall i de områden där det finns chans att bli beskjuten, vilket är, med dagens krigföring, i praktiken överallt)

En helikopter som är byggd för krigets villkor kommer nog trots ballistiska skydd, motmedelssystem och beväpning kunna användas civilt. Men naturligtvis kommer en sådan helikopter inte vara optimerad för civila uppgifter eftersom lastförmågan sänkts med de 100-tals kilo som den militära utrustningen väger.

Jag hoppas att man kan köpa in dessa helikoptrar till FM från början utrustade för att kunna använda dessa i krigstid, vare sig kriget kommer till oss eller om vi kommer till kriget. Användning för civilt stöd i fredstid måste vara en sekundär funktion som inte får påverka den militära funktionen negativt.

Nu tror jag inte det kommer vara något problem att använda "hkp 16" vid civila katastrofer oavsett, men jag tycker inte man ska förhala inköpsprocessen eller göra avkall på krigsmässigheten för att man får för sig att prioritera civila behov. I så fall ser jag hellre att man utrustar lämpliga civila myndigheter med erfordeliga resurser. Detta skulle rent av kunna fungera åt båda håll, då försvarmaktens helikoptrar vid behov kan hjälpa till civilt, samt vid nationell ofred så kan de civila helikoptrarna kanske rustas och utgöra en försvarsresurs - om tid medges.

mvh
Erik G
fd vpl hkp mek

Åsa Lindestam sa...

Hej Erik! Jag håller med dig att inget får försenas, det var nog vad som hänt hittills som gjort att leverans inte blivit av.
Men det är ändå konstigt att när Försvarsdepartementet med Tolgfors som chef ändå inte tänker på att beställa hkp som kan användas både när vi stödjer FNs insatser och när de är hemma. Det är så oerhört mycket pengar det gäller och då måste han tänka strategiskt.

Martin sa...

Bägge alternativen, Blackhawk och EC725, har möjlighet att bära den utrustning som du efterfrågar, nämligen winsch. I princip alla helikoptrar, inklusive hkp16, vilken det än blir, kan dessutom ta hängande last vilket möjliggör bärande av brandtunna för brandbekämpning. I övrigt är det ju frågan om personal- och materieltransporter och där spelar valet av leverantör ingen som helst roll.

Det som däremot spelar roll är vilken vikt den politiska nivån lägger på uppgiften att stödja det civila samhället. Försvarsmaktsledningen har inget intresse alls av att deras helikopterbesättningar övar winschning av nödställda över hav i mörker och om detta inte preciseras från regering och riksdag kommer förmågan visserligen att finnas materiellt sett men inte i praktiken då besättningarna inte kommer att kunna det. Det enda försvarsmaktens ledning är intresserade av är att få helikoptrar till Afghanistan och de förmågor som inte behövs där gör sig icke besvär.

ErikG sa...

Som Martin skriver så kan de föreslagna helikoptrarna både bära last i lyftkrok under flygkroppen (militärt: för att ta last som inte får plats i lastrummet, som en lätt kanon eller jeep. Civilt: vattentunna för bekämpning av skogsbränder) samt winch (Militärt: fira ner sjukvårdare för att ta hand om skadade på marken. Civilt: ytbärgare för samma uppgift).
Problemet är kanske mer att det kostar tid och pengar att hålla med vattentunnor, att öva med dessa, att öva sjöräddning med mera. Tid och pengar som förmodligen helikopterns primära brukare, Armén, hellre använder till att träna taktik, lågflygning och annat uppträdande i en stridszon.

Risken finns också, om man har ett allt för stort civilt fokus, att man plockar bort militär utrustning, eftersom den sänker lastförmågan och ökar flygkostnaden, och därför inte längre tränar som man krigar, vilket i sin tur innebär att man krigar som man tränar, och har man tränat fel så är det större risk att man dör.

Det finns ett fall från Bosnien där soldater som drillats i att ta tillvara hylsor från granatgevär, eftersom de måste redovisas efter övningsskjutning, riskerat livet för att ta tillvara hylsorna under strid - eftersom det satt inprogrammerat i deras ryggmärg att hylsorna måste med tillbaka.

De militära helikoptrarna måste främst få vara militära. Många militära uppgifter är lika de civila, så de kommer vid leverans klara de flesta civila uppgifter man kan ålägga dem också. Jag vet inte vad det är för kris du tänker på, men jag tror nog att det mest gränssättande för krisstödsförmågan är utbildningen av besättningarna. Helikoptrarna är nog mer än redo för vilka uppgifter man än vill använda de till - om de är specade för krig från början det vill säga.

mvh
Erik G