Åsa Lindestams blogg: Arbetsplatsbesök i Gävle

söndag 12 augusti 2012

Arbetsplatsbesök i Gävle

Förskolebesök och fritidsbesök är alltid spännande! Jag får ta del av så mycket intressant i form av pedagogiska diskussioner och utvecklande samtal.

Den här gången pratade alla mycket om åldersblandade grupper. En del tycker det är bra, andra föredrar strikta åldrar i varje grupp.

Gävle kommun har som många andra ett "pris" på varje barn och dess nuvarande ålder, vilket gör att personalen tvingas ta in många barn för att kunna ha personalstyrka som täcker dagens timmar. Men den här gången sa flera att det är viktigt att hålla gruppen liten - vilket betyder olika många för olika personer - men ändå.

Det går ju inte att ha så många 1-åringar i samma grupp, även om många hade det så. Några gårdar hade samlat de små i deras små grupper och följden blev att de äldre grupperna blev större. Ibland bra, ibland inte. Det gäller att känna att man hinner med...

Utvärdering och dokumentation tar en stor del av tiden. Det är viktigt att göra rätt, att ge barnen den chans som de är värda.

Fritidshemmen har många barn. Här finns ofta barn från förskoleklass och från år 1-3 i skolan. Förskolläraren har ansvar för förskoleklass på förmiddagarna. Fritidspedagogerna går in i skolverksamheten. Självklart är det bra att se barnen i skolmiljö. Men sen ska de orka resten av dagen också. Och då är gruppen jättestor...

Här finns en hel del att göra...!

Inga kommentarer: