Åsa Lindestams blogg: MSB Sandön

lördag 18 augusti 2012

MSB Sandön

visade upp sig från sin allra bästa sida när vi i Försvarsutskottet(S) besökte verksamheten. Vi fick information både från MSB och deras verksamhet och kursutbud och hade också turen att få veta en hel del om Folke Bernadotte Akademien (FBA) som delar lokaler med varandra.
Ett gott samarbete korsbefruktar förstod vi.

På bilden Anna-Lena Sörensen och Eva Sonidsson, ett par av mina kollegor i FöU.

Speciellt intressant tyckte jag att det var att se den karta över våra internationella operationer för civil personal i fredsbefrämjande åtgärder var. Som försvarspolitiker känns det ibland som att när militären drar tillbaka sina trupper så försvinner allt. Fast jag vet att det inte är så, men ibland tycker jag att media framställer det så.

På kartan kunde jag se hur FBA arbetar sida vid sida med Rikskriminalpolisen, Tullverket, Kriminalvården och Domstolsverket. Dessutom i fler länder än vi har militär. Allt verkade peka på att det civila samhället måste fungera även efter konflikt.

Vi mötte intresserade chefer och lärare som visade oss deras verksamheter. Kändes verkligen bra! Stort tack till alla!

Inga kommentarer: