Åsa Lindestams blogg: Kustbevakningens framtid

torsdag 14 augusti 2014

Kustbevakningens framtidJag är orolig. Resurserna försvinner överallt. Skattetrycket har minskat och i min värld måste det få konsekvenser. Jag ser KBVs minskade budget med 1/5 som ett stort hot mot vår del av kusten runt Gävleborg. Den är inte den enda neddragning av budget jag ser, men jag väljer att fokusera på den här.

2011 hade Söderhamns kommun ett råtalloljeutsläpp på 300 000 liter råtallolja. En katastrof för en kommun med 500 öar och en lång kuststräcka med många vikar och massor av fritidsbebyggelse. Larmet gick, KBV anlände och tog upp en stor del av utsläppet. Men det fanns mycket mer kvar ändå.

Om inte KBV lyckats ta upp den del de gjorde hade stränderna infekterats med 7 gånger mer av det som rann ut. Vi hade tur att de dök upp så fort annars hade skadan varit ännu värre.

Idag jobbar fortfarande en del med att rensa bort råtalloljan, främst på sjöbotten där olja nu rullat ihop sig i små bollar från tennisbollsstorlek till stora fotbollar. Men de låter sig inte tas upp så lätt.

Överallt ser vi nya bryggor vilket är ett plus för den drabbade befolkningen som inte kunde utnyttja vatten och stugor det närmaste året när olyckan hände. Stenar har skrubbas av en stor mängd anställda enbart för detta. Jobbet har tagit lång tid - men utan KBV hade det varit ännu värre.

Kommunen har stått för utbetalning och alla utgifter har sen ersatts av bolaget som "ställde till det". Vi har lärt oss mycket, men en stor kunskap är att inställelsetid är mycket avgörande.

I och med en neddragning och nedläggning av bl a Hudiksvalls KBV får vi betydligt längre inställelsetid. Det blir tomt mellan Gävle och Härnösand, en sträcka på 35 mil. Det är oacceptabelt!

Sen handlar det inte bara om miljön för KBV, de har kärnkraftsberedskap, de jobbar med olyckor och bränder, för folk i sjönöd med oljeolyckor, sjuktransporter, skydd av natur, fiskekontroller, delar av sjöpolisens arbetsuppgifter, delar av Försvarsmakten och Sjöfartsverkets arbetsuppgifter, de bevakar hastighetsöverträdelser, gränsskydd på Gotland, de har lokal närvaro, de gör tullkontroll till sjöss, de har jaktkontroll till sjöss och trafiknykterhetsövervakning och gränskontroll med mera. Så de har ett stort ansvar och måste finnas till hands för det akuta som uppstår.

De är viktiga när vi i skärgården inte har någon annan att vända oss till vid behov

 

7 kommentarer:

jan-olov sa...

Något håller på och gå sönder i Sverige.

Ambitions minskningar nästa överallt i den rent operativa verksamheten men inte alltid i den administrativa verksamheten eller kärnverksamheten.

Jag har svårt och se hur vi skall kunna undvika skatte höjningar även om en del skall vi kallade de verkningsgrads förbättringar kan ske för vissa myndigheter tex Polisen,MSB mfl.

Det parti som ärligt beskriver hur verkligheten är utan skönmålning ,som har en realistiskt kommunicerad plan och en ärlig finansiering vinner valet.

Skattesänkningar har nåtts vägs ände.

mvh/jan-olov

Unknown sa...

Det jag sett de senaste åren i min kommun, gällande KBV, är att man gång efter annan skickar ner dykare för att kontrollera maskornas storlek på nät och ryssjor. En bekant fick sin sump tömd av KBV, för att De påstod att ryssjan hade ej ngr flyktgångar????? KBV fick ersätta vederbörande givetvis. Är huvudet dumt får plånboken (skattemedel) lida. Säkert gör de nytta också, men för mig får man gärna lägga ned KBV och fördela arbetsuppgifterna på Polisen och Marinen. - På tal om det: Marinen hänger löst vad det lider, om man ej snart beställer en ny generation ytstridsfartyg. Har S nåt konkret förslag förutom ubåtar, så att åtminstone en del av vår 270 mil långa kust kan fredas vid behov? Mvh P

Åsa Lindestam sa...

Kollade med KBV, klipper in svar:
Vi har som metod att innan patrullen startar gå igenom vilka regler som gäller för patrullens operativa inriktning, t.ex. fiskeregler, både EU regler, fiskelagen och Länsstyrelsen regler i området.
När man sen påträffar ett garn, ryssja så kontrollerar man utmärkning och märkning och om maskstorleken eller vilken fisk som fångats är en avgörande fråga så lyfter man nätet genom att ”ta hem” på en våle eller vid ryssjor lyfter man i fångstdelen för att se vad som fångats.
Är redskapen i strid med gällande bestämmelser tar man upp redskapen och lämnar en lapp där det framgår att Kbv beslagtagit redskapen med en hänvisning till Ledningscentralen för mer information.
Din metod, Peter Karlsson, låter ineffektiv och tidskrävande och jag tror det är en skröna som säkert kan leva sitt liv bland de som inte vet bättre, alla fartyg genomför fiskekontroller och bara ett av fem har dykare ombord och de arbetar normalt på miljöskyddsfartygen som är ganska långt ut i havet och gör mer EU fiskekontroller på trålare.
Dessutom känner KBV inte till nåt om att ha ersatt någon för att ha tömt en sump.
Peter Karlsson: Upp till bevis! Det är lätt att skriva kommentarer men nu vill jag se varifrån du fått detta.

Unknown sa...

Hej. Att det var en fiskare i min hemkommun som fick sin sump tömd av KBV, i tron att det var en ryssja stämmer till 100%. Hur ofta de brukar dyka för att kolla redskap kan jag ta reda på. Att det sedan finns en förbittring gentemot KBV, även fast de bara upprätthåller direktiv, har nog sin grund i ett reglerat fiske, där man i många år tvingas slänga tonvis med fin matfisk överbord. Detta är välkänt bland berörda politiker men inget händer. Vansinne rent ut sagt. // Peter

Åsa Lindestam sa...

Tala om vilken kommun så ska jag kolla om KBV har varit involverad eller om det är en skröna.

Unknown sa...

Det gäller Öckerö Kommun.

Åsa Lindestam sa...

Du hade helt rätt, de har hittat detta nu o fiskaren fick ersättning med drygt 4000 kr, och nu jobbar man inte så längre. När det gäller att kolla maskor med dykare blir det en alldeles för dyr metod.