Åsa Lindestams blogg: Sjukvård vid utländsk mission

söndag 4 november 2007

Sjukvård vid utländsk mission

En skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors (m), bl a med anledning av den oro som uttrycks i SvD idag:
Försvarsdepartementet bad den 16 oktober Försvarsmakten att till den 31 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att komma till rätta med brister avseende tillgången till medicinsk vård och evakuering. Det handlade om tillgången på transportresurser av skadade eller sjuka under övervakning av medicinsk personal och utrustning, särskilt avseende insatsen i Afghanistan samt för den nordiska stridsgruppen.
Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern hur han bedömer läget och vad han anser kan göras ytterligare, särskilt avseende tillgången till medicinsk evakuering för de internationella insatserna.

Inga kommentarer: