Åsa Lindestams blogg: Rådslag om skolan

lördag 10 november 2007

Rådslag om skolan

Sitter på förtroenderådet o lyssnar på talare i talarstolen. Några pratar om specifika frågor, och jag önskar att fler tog upp om jämställdhetsfrågorna och genuspedagogiken. Det är för lite text i våra dokument där det står om hur man ska använda detta för att låta våra barn och ungdomar bli medvetna om de skillnader mellan kön och hur man kan utveckla de sidor som behövs hos respektive kön.
Nu säger Marie Granlund, ordförande för rådslaget om skolan, att vi ska ta till oss av de talare som pratat om jämställdhet. Det är bra, för fortfarande är det oerhört många som inte ser skillnaderna för de sätter inte på sig jämställdhetsglasögonen.

Inga kommentarer: