Åsa Lindestams blogg: Krisledning? Finns nån med ansvar?

måndag 5 november 2007

Krisledning? Finns nån med ansvar?


Nu måste vi få veta hur regeringen sköter vår krisledning på högsta nivå! Efter Schenströms avgång är vi många som undrar: hur går det egentligen till i vårt land med den krisledning som ska finnas i regeringskansliet? Finns det nån där? Är det nån som kan reagera i så fall? Vad skulle kunna utlösa ett larm? Vem får signalen i så fall?

Frågorna idag är fler än svaren, och därför har Försvarsutskottet tagit beslut om att inbjuda berörda ministrar till ett möte på tisdag så de får redogöra för hur det fungerar i regeringskansliet.

Enligt artikel på SvD har vi alla dålig koll, stuprör frågar inte andra stuprör utan tar bara ansvar för sitt. Men nog tror jag det bara kan bli bättre...

Inga kommentarer: