Åsa Lindestams blogg: Barn har rätt till båda föräldrarna

fredag 1 juni 2012

Barn har rätt till båda föräldrarna


Den generösa föräldraförsäkringen är en av de mest uppskattade sociala förmånerna i Sverige. Sedan 1974 finns en föräldraförsäkring som ger både pappor och mammor möjlighet att vara hemma med små barn. Undan för undan har försäkringen förlängts, så att Sverige i dag har världens längsta betalda föräldraledighet.

Men allt har ändå inte blivit som det var tänkt.

När föräldraförsäkringen infördes var idén att män och kvinnor på sikt skulle dela lika på jobb och barn. Föräldraförsäkringen skulle stötta ett jämställt föräldraskap och ett jämställt arbetsliv.

Men idag, nästan fyrtio år senare, har vi fortfarande långt kvar till ett jämställt samhälle.

Kvinnor tar fortfarande ut 80 procent av föräldrapenningen. Samtidigt är kvinnors ställning på arbetsmarknaden långt sämre än mäns. Kvinnor i Sverige har i genomsnitt bara 70 procent av mäns inkomst. Allt fler kvinnor lever i fattigdom. Det gäller särskilt äldre, ensamstående kvinnor och ensamstående kvinnor med barn.

Vi vet i dag att föräldraförsäkringen är en viktig förklaring till att kvinnor fortfarande har en svag ställning på arbetsmarknaden. Mammors långa föräldraledighet blir ofta första steget i ett familjeliv där kvinnan tar huvudansvaret för hemmet, medan mannen satsar på jobbet.

Kostnaden för kvinnor blir hög. På arbetsmarknaden betraktas alla kvinnor som en mer riskfylld arbetskraft än män. Det resulterar i att arbetsgivare ofta satsar mer på manliga anställda än på kvinniga. Kvinnor får generellt sämre arbetsvillkor, lägre inkomst och lägre pension.

Men män får också betala ett högt pris för ett ojämställt familjeliv. De mister en viktig chans att komma riktigt nära sina barn.

Nyligen höll LO kongress, och ett av kongressens beslut var att kräva en mer jämställd föräldraförsäkring. LO vill att totalt 120 dagar i föräldraförsäkringen ska vikas för varje förälder. Det är en fördubbling jämfört med idag, då vi har 60 vikta dagar.

LO:s beslut är glädjande, och det är också glädjande att TCO driver samma krav: 120 dagar till vardera föräldern. Också Socialdemokraterna har slagit fast att man vill ha fler vikta dagar för varje förälder; med en tredelning av föräldradagarna som ett första steg. Nu gäller det att gå från ord till handling!

Inte minst pappor kommer att ha stor glädje av en mer jämställd föräldraförsäkring. Män som vill vara föräldralediga möter ofta motstånd. Så är det inte minst på manligt dominerade arbetsplatser. Där är föräldraledighet ovanligt och kollegerna prioriterar jobbet. Det är svårt att gå emot etablerade mönster och vara bland de första som vill göra annorlunda.

En undersökning som gjordes för några år sen av landets 250 största företag visade att en tredjedel av arbetsgivarna utövade något slags motstånd mot mäns önskan att kombinera jobb och familj. Män förväntas inte satsa på familjen. De förväntas lägga sin energi på jobbet.

En mer jämställd föräldraförsäkring är en av vår tids viktigaste kvinnofrågor. Men en jämställd föräldraförsäkring handlar i lika hög grad om att värna mäns och barns intressen. Män har rätt att få vara föräldrar på samma villkor som kvinnor. Barn har rätt till båda sina föräldrar.

Lena Sommestad, S-kvinnors förbundsordförande
Åsa Lindestam, S-kvinnors distriktsordförande, Gävleborg


3 kommentarer:

Petter sa...

Jag blev glad av läsa er debattartikel (i Arbetarbladet) och instämmer helt i era tankar. Men till frågan hör också normen bland kvinnor. Jag har börjat arbeta halvtid medan min sambo är föräldraledig på halvtid med vår 5-månadersbebis. Ingen har hejjat på det valet, utan kommentarer som:
- Vad är du för en mamma? (från en chef på den statliga myndigheten där jag jobbar)
- Jaha så du har fixat någon som kan ta hand om bebisen (utan tanke på att pappan kan göra det)
och den ständiga frågan:
- Hur går det med amningen då?
förekommer ganska ofta.
Ingen har uttryckt något positivt om värdet för vårt barn att få en nära relation till båda sina föräldrar, att vi delar de olika utvecklingsfaserna och kan stötta varandra väldigt tajt i föräldraskapet då vi hela tiden delar samma situation.
Normen att mamman ska vara hemma ett år är väldigt stark och påverkar också oss kvinnor som vill göra annorlunda.

Vi försöker påverka genom våra livsval, där en viktig del är att visa för våra barn att man kan leva sina liv jämställt. Men ibland känns det väldigt ensamt att inte leva efter normen, särskilt när det gäller föräldraskap, som är så känsloladdad. Jag blev därför väldigt glad av att läsa ert debattinlägg kring frågan! Och skulle verkligen önska en mer livlig debatt kring denna grundläggande jämställdhetsfråga.

Hanna sa...

Kommentaren ovan är skriven av Hanna, inte Petter (inloggningsmiss).

Åsa Lindestam sa...

Idag har jag bjudit in hela distriktets S-kvinnor till Vadtorp. Vi var jättemånga. Jag tror att alla tycker precis som du av oss. Kom med i vårat gäng så får du umgås med oss som vill som du!
Kram