Åsa Lindestams blogg: Bommersvik

tisdag 5 juni 2012

Bommersvik

I allra bästa väder har jag haft två utvecklande dagar med Organisationsutredningen. Intensivt och engagerat har vi nu analyserat alla de inkomna resultaten från vår remissomgång. Det var varierat! En slutsats vi kunde dra var att det inte bara behövs ändras i stadgar utan även i tillåtande och kultur. Ibland tror vi att stadgar sätter stopp för att göra annorlunda, men det kan vara vår fantasi. Det allra bästa förslaget jag läste var från SSU: Och som en kollega sa "varför gör vi bara inte så här hela tiden?" Nu ska alla våra åsikter sättas ihop till ett förslag som ska tas på kongressen 2013!

Inga kommentarer: