Åsa Lindestams blogg: Försvarsminister i blåsväder med vindskydd?

måndag 4 juni 2012

Försvarsminister i blåsväder med vindskydd?

Igårkväll intervjuades vår nye försvarsminister Karin Enström på TV, den första officiella intervjun. Jag blir oerhört orolig: Vi socialdemokrater ville inte ta bort plikten, men vi var i minoritet. Vi varnade för att yrkesförsvaret skulle kosta multum. Nu är vi där. Vi tvingar nu regeringen att se över löner, förmåner, bostäder, insatser i missioner för vi vet att det inte fungerar annars. Att ha 10 000 sökande till tjänster betyder för Karin Enström att de är villiga att ta plats i försvaret. I verkligheten är det enbart en knapptryckning. Går jag in o kollar sidan räknas jag som en av dessa, fast jag är kvinna, 56 år och inte tänker mönstra. Det är en bister sanning som inte kommit fram i media. Mer kommer att hända i frågan, just nu skissar vi inom (S) på vårt förslag, kallad budgetmotion, som ska läggas i höst. Vi är oroliga för försvaret!

12 kommentarer:

Unknown sa...

Jag är en traditionellt Borgerlig väljare, som kan tänka mig att fullständigt frångå mina principer och rösta Socialdemokratiskt,OM Ni kan presentera en bättre försvarspolitik

Smörjaren sa...

Jag kan ochså tänka mig det.

jan-olov sa...

ja med den förnekelsen från Försvarsministern av problemen inom försvarsmaktens personalförsörjning bör blåsvädret övergå i stormbyar inom bloggosfären och Sveriges Riksdag.

Jag tror att vi kommer att få se många beskvikna M röster gå bla till S och Fp.

Det går liksom inte att försvara Sverige med intresseanmälningar utan det måste finnas riktig soldater som är välövade på sina uppgifter och saknar vi styvt 10000så gör vi faktiskt detta.


Som inslaget också beskriver är huvudfokus och tidsstudie på vad som övas än så länge inte huvuduppgiften för förbandet utan sidoaktiviteter som kasernvaktstjänst,högvaktstjänst mm

Här har S och V goda möjligheter att efter ev vinst i valet och i samverkan därefter att återinföra denna gång med obligatorisk mönstringsplikt med selektiv värnplikt med könsneutral uttagning efter faktiskt resultat och inget annat.

Slopar man fängelsestraffet och ersätter med böter som påföljd vid vägran för de fåtal som skulle vara emot (få var det när värnplikten tillfäligt ? vilade 2009) så kanske även MP hakar på.
SD lär definitivt stödja en återinförd värnplikt.

KD har tidigare sagt att faller det inte väl ut med den beslutade personalförsörjningen så är en återgång tänkbar.

Kommer bra signaler också från FP vad gäller relationen GSS/K och GSS/T dvs minimering av kostandsdrivande GSS/K.

Kn Jan-Olov Holm

Jakob Wedman sa...

Det var verkligen anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen drev igenom denna revolution i den militära personalförsörjningen, särskilt med tanke på att försvarspolitiken traditionellt präglats av blocköverskridande samsyn. Nu verkar det redan som att revolutionen lett till katastrofala resultat. Socialdemokraterna har här goda förutsättningar att formulera en alternativ politik inför valet 2014.

Jag är i princip för allmän värnplikt men det var länge sedan värnplikten var allmän i Sverige. Det finns dock inget egenvärde i att organisera en onödigt stor militär av rättviseskäl. En möjlighet vore därför att (åter-)införa en samhällsplikt i syfte att stärka vår förmåga att stå emot även andra kriser än rent militära.

Unknown sa...

Försvarsmaktens personalförsörjningsreform kan bedömas först när vi ser hur länge de soldater vi till dags datum har anställt de facto kommer att ha tjänstgjort. Att dra långtgående slutsatser på enskilda moment i rekryteringsprocessen går inte att göra, oaktat vilken tes som ska bevisas, utan det är helheten som måste värderas och bedömas.

Hittills har vi haft många ansökningar till varje plats men den enda reella indikatorn detta utgör är att kampanjerna har fungerat för att väcka intresse. Det säger ingenting om reformen i sin helhet, ingenting om anställnings- eller tjänstgöringsbarheten. Den säger heller ingenting om kvarstannandegraden.

Men en ansökan är inte heller så enkel som det verkar av inlägget ovan. En ansökan innebär att en person först har besökt Försvarsmaktens rekryteringswebbsida och därefter på Rekryteringsmyndighetens webbplats ansökt om en kod genom att lämna sina personuppgifter. Processen är konstruerad för att vara enkel men inte utan aktiva val. Riktigt är dock att det inte sker något urval av ålder, kön eller andra förutsättningar i detta steg då alla, givet vissa grundvillkor, ska ha möjlighet att komma ifråga.

Koden skickas sedan till folkbokföringsadressen och används för att göra ett webbtest hos Rekryteringsmyndigheten. Efter detta webbtest sker en selektering (godkänt/icke godkänt) och den sökande kallas, efter Försvarsmaktens behov och antalet lediga soldat- och sjömansbefattningar, till en fysisk prövning och fortsatta urval vid Rekryteringsmyndigheten.

Majoriteten av de som ansöker är i åldern 18-25 med en manlig övervikt. Vi arbetar därför nu aktivt med att få en bredare åldersfördelning, fler kvinnor och fler personer med erfarenhet från andra kulturer.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör

jan-olov sa...

Erik lagersten

Bra att du klarlägger rutinen.
En personalförsörjning är till för att bemmana våra insatsförband så att vi därmed får förutsättningar att kunna utbilda och få ett stridsvärde att lösa våra krigsuppgifter.

Att som nu frångå riksdagens beslut att IO2014 skulle vara uppfyllt och efterhand anmäla att de kommer ej att gå och 2019 nu gäller uppfyllt.

Det är helt oacceptabel risk vi tar.
En annan aspekt är kostnaden att genomföra personalförsörjningen.

Där har försvarsmakten vilselett riksdagen enl min mening inför FB2009. Det skulle bli billigare snabbare. Ja det bli snabbare än läget 2009 tack och lov men betydligt långsammare än när vi stod på topp och kunde mobba 24-96h.
Det kan vi inte idag förutom hv som fixar med del 6h och huvudel 24h.

Sverige försvaras inte av intresseanmälningar!!!

Kn Jan-olov Holm

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...

Det finns inget försvar av Sverige inse det!
Endast högavlönade operettofficerare
Lysande nu när den gamle kommunisten Gunnar Karlsson blir chef MUST
Game over

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...

Det finns inget försvar av Sverige inse det!
Endast högavlönade operettofficerare
Lysande nu när den gamle kommunisten Gunnar Karlsson blir chef MUST
Game over

Åsa Lindestam sa...

När jag träffar soldater ute i landet på de olika förbandet får jag berättelser som jag måste ta emot o reflektera över. Många har tagit upp frågan om ingångslön.
Visst kan man starta lågt, men hur blir det sen? Vi vet inte riktigt, men (S) har sagt att om vi ska gå med på proppen om soldatanställningar måste flera faktorer ses över: lön, premier efter viss tid, bostad, arbetsförhållanden osv. Det fick vi igenom!
Personligen vad gäller bostad anser jag att det är bättre att ge högre lön än att erbjuda nån form av boende, lika för alla. Då kan var o en välja hur de vill bo, vilken standard osv man vill betala för.
Andra kanske prioriterar hemresor eller nåt annat.
Min åsikt så här långt är att det är mer rättvist.

Vad gäller anställningar så här långt fyller man tjänster från de personer som gjort värnplikt till stor del. Men den möjligheten krymper snabbt när de minskar i antal o dessutom blir äldre.

Och hotbilden: förra försvarsberedningen kom fram till att ingen hotbilden fanns - det är väl ändå inte fullt så enkelt? Ser fram emot en ny försvarsberedningen!

Unknown sa...

Det ligger ju ett visst mått av efterhandskonstruktion i påståendet att (s) inte ville "ta bort plikten". Påståendet antyder att (s) ville bibehålla det gamla värnpliktssystemet, vilket jag menar inte stämmer.

Försvarsberedningen 2008, där inte helt obekante Håkan Juholt deltog, var rörande överens om att ersätta värnplikt med anställda soldater.

Det som inför FB -09, efter att Försvarsberedningen avrapporterat, började glida isär var uppfattningarna om fördelningen mellan heltids- och deltidsanställda. Inte heller (s) har mig veterligen drivit kravet på att bibehålla en insatsorganisation bemannad med värnpliktiga.

Den intressanta frågan är hur (s) lite mer i detalj skulle vilja beskriva sitt alternativ till regeringens linje?

Erik Magnét

Åsa Lindestam sa...

Försvarsberedningen tillsätts o rapporterar direkt till regeringen. Riksdagens omröstning om plikten vanns av borgarna med knapp marginal, oppositionen röstade emot, dock hade vi lite olika vinklar på varför plikten skulle vara kvar. Mitt parti är större än enskilda ledamöter. Det tycker jag är en styrka

Det som händer framåt är höstens budgetarbete där regeringens förslag läggs i höst. Vårt kommer strax efter. Jag tror inte att du kommer att hitta alla detaljer, men du kommer att se vår inriktning.

Nu måste vi ändå inse att plikten är borta, den kan inte vila och likt Törnrosa vakna till liv igen. Vi i (S) har bestämt att försöka göra bästa möjliga av situationen.

Unknown sa...

Jag tolkar ditt svar som att Juholt inte hade partiets mandat för sina ställningstaganden i Försvarsberedningen. Det är i sig intressant, men inte huvudfrågan.

Jag menar fortfarande att (s) inte propagerat för en insatsorganisation bemannad med pliktpersonal. Även ni är (och var inför FB-09) alltså för ett yrkesförsvar. Det är det som är alternativskiljande som är intressant för oss väljare.